January 18, 2021

AANGIFTEPLICHT VOOR DE ONROERENDEZAAKSBELASTING


Door middel van dit schrijven willen wij u graag attenderen op de in 2019 ingevoerde aangifteplicht voor de onroerendezaaksbelasting.

Dat speelt in de volgende gevallen (waarbij wij om redactionele redenen een en ander wat inkorten):

1                 Indien u het genot verkrijgt van een onroerende zaak dient u binnen twee maanden na die verkrijging aangifte te doen bij inspecteur der belastingen;

2                 Als zich een wijziging voordoet bij de onroerende zaak die maakt dat de waarde meer dan 5 procent wijzigt met een minimum van ANG 25.000,--;

3                 De onroerendezaaksbelasting werkt met tijdvakken van telkens vijf jaar. De onroerendezaaksbelasting is ingevoerd met ingang van het jaar 2014. Het eerste vijfjarige tijdvak beliep derhalve van 2014 tot en met 2018. Het volgende tijdvak is ingegaan op 1 januari 2019. Zelfs indien u aangifte voor de onroerendezaaksbelasting heeft gedaan na invoering van de aangifteplicht dient wederom aangifte te worden gedaan indien u geen aangifte onroerendezaaksbelasting over 2019 heeft ontvangen. Deze aangifte dient gedaan te worden voor 28 februari 2021.


Indien u dat niet doet kan de inspecteur u een boete opleggen van 100 procent van het bedrag van de aanslag dus het is de moeite waard om hier aandacht aan te besteden.

Ons kantoor is u daarbij graag van dienst uiteraard.

U kunt ons telefonisch bereiken op (*)599 9 7374916 of per email:

tanushka.djaoen@mullertax.com of

peter.muller@mullertax.com


No comments:

Post a Comment