August 29, 2013

Sint Maarten sluit TEIA met Kroatie

Automatische gegevensuitwisseling met Sint Maarten en Kroatië

donderdag 29 augustus 2013 Jelle Berghuis 44x gelezen
Sinds 1 juli 2013 wordt (voorlopig) een overeenkomst toegepast tussen Nederland en Sint Maarten, en Nederland en Kroatië over automatische gegevensuitwisseling met betrekking tot inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling.
garethr / Flickr
garethr / Flickr
De minister Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de overeenkomst. Nadat advies van de Raad van State is ingewonnen, zal de overeenkomst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Staten-Generaal.

Reblog van Taxence

No comments:

Post a Comment