August 31, 2013

Commotie is misvatting (2)

Hiervoor een reblog van een interview met mevrouw Knoops. Moeilijk om mee oneens te zijn. Muller & Associates heeft dat laten zien door onder meer in 2012 het meeste een inkeer in Curacao te hebben begeleid. Inderdaad onder het motto: "een ieder heeft recht op rechtsbijstand".

No comments:

Post a Comment