April 04, 2016

The Panama Papers en de gevolgen voor u (Artikel uit Trouw gevolgd door onze insteek, scroll naar beneden)

Veel mkb'ers kiezen voor belastingparadijs

Van onze verslaggevers − 05/04/16, 00:01
© Trouw.
Honderden Nederlanders hebben via een Panamese tussenpersoon bedrijven opgezet in belastingparadijzen. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad naar interne documenten van Mossack Fonseca (MF), een financieel-juridisch dienstverlener in Panama-Stad.
  • De Belastingdienst vraagt ondanks het feit dat Nederland verdragen heeft met 28 belastingparadijzen nog maar weinig data bij hen op.
De constructies, voor een groot deel gevestigd op de Britse Maagdeneilanden (BVI), zijn alleen illegaal als de betrokkenen hun bezittingen niet hebben gemeld in hun belastingaangifte. Het is onduidelijk of de klanten van Mossack Fonseca dat hebben gedaan. De Belastingdienst geeft hier geen informatie over, maar blijkt vol gens recente cijfers betrekkelijk weinig navraag te doen naar deze bedrijven in belastingparadijzen, ook wel offshorebedrijven genoemd.

De gevonden feiten zijn opmerkelijk. In de internationale strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking door het bedrijfsleven ligt de focus van autoriteiten zoals de Europese Commissie vooral op het aanpakken van fiscale constructies van grote multinationals. Maar uit de documenten van Mossack Fonseca blijkt dat ook in het Nederlandse kleinbedrijf het gebruik van offshorevennootschappen, maar ook stichtingen en trusts, wijdverbreid is.

Zeker tweehonderd offshorebedrijven die via de documenten van Mossack Fonseca aan Nederlanders zijn te koppelen waren eind 2015 nog steeds actief. In de jaren daarvoor hebben Nederlanders ook al honderden bedrijven in belastingparadijzen opgericht en later weer beëindigd. Aangezien het hier om de gegevens van slechts één buitenlandse dienstverlener gaat, is duidelijk dat Nederlandse particulieren op substantiële schaal dergelijke vehikels in belastingparadijzen hebben.
Informatie afschermen
Door te kiezen voor fiscale constructies via bijvoorbeeld de Britse Maagdeneilanden kunnen Nederlandse belastingplichtigen veel informatie afschermen voor de fiscus, schetst specialist Jan van Koningsveld. 'Een vennootschap op de Britse Maagdeneilanden is vrijgesteld van belastingheffing. Het gevolg hiervan is dat de lokale belastingdienst zelf weinig tot geen informatie heeft en die dus maar beperkt internationaal kan uitwisselen.'

Volgens Van Koningsveld, oud-inspecteur bij de Fiod en gepromoveerd op misbruik van offshorevennootschappen, is het handelsregister op de Britse Maagdeneilanden slecht toegankelijk. 'En met een uittreksel uit het handelsregister kom je niet veel verder. Zo worden de gegevens van de aandeelhouders en bestuurders daar niet op vermeld.'

De Belastingdienst vraagt ondanks het feit dat Nederland verdragen heeft met 28 belastingparadijzen nog maar weinig data bij hen op. In 2015 stuurde de dienst niet meer dan 56 verzoeken om informatie naar belastingparadijzen. Het overgrote deel daarvan ging naar de Britse Kanaaleilanden en het eiland Man. Slechts drie daarvan gingen naar de Britse Maagdeneilanden.
Onder de Nederlanders op de lijst van Mossack Fonseca zijn enkele bekende personen, zoals voetballer Clarence Seedorf, leden van de ondernemersfamilie Van der Vorm, Mexx-oprichter Rattan Chadha, maar ook bijvoorbeeld John Bredenkamp. Deze Nederlandse ondernemer staat op de sanctielijst van de Verenigde Staten vanwege illegale wapenhandel met Zimbabwe.

Verder duikt in het onderzoek de naam van Bram van der Kolk op. Dat is de Nederlandse programmeur achter het bedrijf Megaupload, die in Nieuw-Zeeland vreest voor uitlevering aan de VS.

Trouw en het FD kregen inzage in de documenten van Mossack Fonseca via de Süddeutsche Zeitung en ICIJ, een Amerikaanse organisatie van onderzoeksjournalisten.Onderzoeksteam Panama Papers
Het onderzoek naar de Panama Papers is gezamenlijk uitgevoerd door Trouw en Het Financieele Dagblad. Het team bestaat uit economieredacteur Jan Kleinnijenhuis (Trouw), onderzoeksjournalist Karlijn Kuijpers (bij Trouw gedetacheerd door onderzoeksbureau Somo), onderzoeksjournalist Siem Eikelenboom (FD) en datajournalist Gaby de Groot (FD). OpPanamaPapers.nl staan alle artikelen van het Nederlandse onderzoeksteam en enkele verhalen die door buitenlandse media als de Süddeutsche Zeitung, de BBC, Le Monde en De Tijd zijn gepubliceerd.

Panama Papers is een project van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een Amerikaanse organisatie van onderzoeksjournalisten, die gefinancierd wordt met subsidiegeld en donaties en valt onder het Center for Public Integrity in Washington. Trouw en het FD ontvangen geldelijke ondersteuning van het Center for Public Integrity/ICIJ voor hun onderzoek naar de Panama Papers.En dan nu onze insteek: Indien u aandelen bezit in een vennootschap in een belastingparadijs zoals Panama of De Britse Maagdeneilanden of bijvoorbeeld in een in Curacao gevestigde onbelaste vennootschap hoeft er fiscaal niets aan de hand te zijn. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat het geld niet afkomstig moet zijn uit een misdrijf waaronder een belastingmisdrijf en tevens is van belang dat u in uw woonland dit aandelenbezit wel heeft verantwoord in uw aangifte inkomstenbelasting. Indien een inwoner van Curacao eenvoudig gelden of effecten op aandelen heeft gestort in een dergelijke vennootschap en het aandelenbezit is 5 procent of meer van het uitgegeven aandelenkapitaal dan dient men dit aan te geven als fictief rendement. De belastingdruk is zeer matig namelijk 0,78 procent van de waarde van dit aandelenbezit. Dat komt omdat de belastingdruk 19,5 procent bedraagt bij een (fictief) rendement van 4 procent. Als u die twee  getallen vermenigvuldigt bereikt u genoemde 0,78 procent. Wat nu indien u dit niet fiscaal heeft verantwoord en/of het belegde vermogen afkomstig is uit een misdrijf of dat het zwart geld betreft? U kunt natuurlijk naar de blauwe hemel gaan staren en hopen dat alles overwaait maar dat lijkt mij niet verstandig. Zoals u ziet wordt de wereld steeds transparanter en dat geldt ook voor uw -al dan niet verscholen- vermogen. Indien u voorkomt op de Panama Papers heeft u een groot probleem. Indien niet dan resteert u een enkele mogelijkheid en dat is om als de raphazen in te keren bij de fiscus. Dat voorkomt strafvervolging. U kunt dan enkel via het fiscale regime vervolgd worden hetgeen vervelend genoeg is maar dan voorkomt u gevangenisstraf. Voor inkeer is het van eminent belang dat u volledig inkeert voor uw gehele verzwegen inkomen. Doet u dat niet dan heeft u niet ingekeerd en gaat de deur naar het commune strafrecht weer wagenwijd open. Wilt u daar meer over weten? Mail naar peter.muller@mullertax.com waar u uw algemene vragen kunt stellen. Wenst u in te keren dan kunnen wij u ook zeker bijstaan maar dan gelden strikte vereisten omtrent identificatie en -zoals aangegeven- volledige inkeer. Onder omstandigheden kan het van belang zijn om in te keren in samenwerking met een advocaat.  Dit omdat een advocaat verschoningsrecht heeft. Hij heeft het recht om te zwijgen over situatie ij bijvoorbeeld een strafrechtelijk verhoor. Anderzijds zijn advocaten veelal niet thuis in het belastingrecht. In voorkomende situaties kan de belastingadviseur dan gebruik maken van het verschoningsrecht van de advocaat. Wij noemen dat afgeleid verschoningsrecht waardoor aan de belastingadviseur dit zelfde recht om te zwijgen toekomt. Inkeer -zo is mijn ervaring- is goed voor de nachtrust. Waar vroeger banken in bepaalde jurisdicties zoals Zwiterserland Luxemburg u absolute vertrouwelijkheid konden bieden (bankgeheim) moeten we constateren dat die tijd voorbij is en dat banken gedwongen worden om mee te werken aan een financieel transparantere wereld.

Extra aandacht vergt inkeer in verschillende landen. Enige jaren geleden wendde zich iemand tot ons kantoor die een aantal jaren eerder vanuit Nederland was geemigreerd. Hij had zijn bankrekening in Zwitserland voor de Nederlandse fiscus verzwegen en vervolgens ook voor de fiscus in Curacao. Inkeer is enkel mogelijk als de fiscus nog niet had kunnen weten dat u verzwegen inkomen had genoten. Tussen Nederland en Curacao wordt informatie uitgewisseld. Dus, indien men in Nederland inkeert en dan wacht met inkeren in Curacao (of andersom) loopt men het risico dat de fiscus gaat zeggen dat ze de opgeleverde informatie al hadden kunnen weten. Je wordt daarom gedwongen om tegelijkertijd in te keren in twee jurisdicties. Dat vergt coordinatie tussen de verschillende adviseurs. In ons geval heeft de Nederlandse adviseur geen vooroverleg met gevoerd wat voor zijn client een groot risico met zich heeft gebracht. Het is goed afgelopen maar niet dankzij deze adviseur in Nederland.

U begrijpt het al; het is snel ingewikkelder dan we vantevoren kunnen bedenken.

No comments:

Post a Comment