April 19, 2016

Nederland komt je naar je toe

In het Koninkrijk der Nederlanden kennen we het zogenaamde concordantiebeginsel in ons rechtsysteem. Dat beginsel komt er kort gezegd op neer dat voor een aantal rechtsgebieden men zoveel mogelijk nauw op elkaar tracht aan te sluiten. De betreffende rechtsgebieden zijn het strafrecht, het burgerlijk recht en het bestuursrecht. Voor het strafrecht en burgelijk recht geldt dat men vanuit het deel van het koninkrijk dat in de Cariben ligt rechtstreeks toegang heeft tot de Hoge Raad in de Den Haag. Dat geldt niet enkel voor de BES maar ook voor de caribische landen in het koninkrijk te weten Sint Maarten, Aruba en Curacao.
Voor het belastingrecht lijkt dat binnenkort ook te gaan gelden. Niet door wettelijke regelingen; het concordantiebeginsel vloeit voort uit het Statuut (voor de lezers in Nederland: het Statuut is van hogere orde dan jullie grondwet), maar door een wijziging in de belastingrechtspraak.Immers, als alle landen het hoger beroep in belastingzaken vaststellen kennen we voor onze belastingrechtspraak ook toegang tot de Hoge Raad waardoor de facto het concordantiebeginsel ook voor het belastingrecht opgeld gaat doen.

Dat is een goede zaak. Wij zijn een klein landje en door aan investeerders uit te leggen dat het met de rechtszekerheid wel goed zit op de eilanden voorkom je koudwatervrees. Als u ooit in de Caribische Zee bent gesprongen weet u overigens meteen dat daar geen reden voor is.

De door de Hoge Raad geboden rechtszekerheid wordt derhalve uitgebreid naar het belastingrecht!

Op de foto hierboven een foto van een klaarblijkelijke verheugde premier Jonckheer die na plechtige ondertekening van het Statuut terugkeerde op Curacao. Het Statuut is overigens een verderfelijk document omdat het niet uitgaat van het verschil in economische macht, opleidingsniveau etc binnen het koninkrijk maar enkel aangeeft dat we gelijkwaardig zijn. Hetgeen Nederlandse politici klaarblijkelijk het recht geeft om de eilanden het bos in te sturen als ze bijstand goed kunnen gebruiken en onze politici evenzeer het recht schijnt te geven om "Nederland" te melden dat ze zich niet met interne kwestie mogen bemoeien.

No comments:

Post a Comment