May 12, 2014

Cessie; Verzekeringsmaatschappij en banken; Wat is er aan de hand?Cessie is de naam voor de rechtshandeling die beoogt een vordering over te dragen.

Wat heb je daar in algemene termen voor nodig? Als eerste een geldige titel. Dat betekent niet anders dan de rechtvaardiging van de overgang. En dat is meestal een overeenkomst tussen de oorspronkelijke en de opvolgende schuldeiser. Daarnaast geldt dat een cessie pas kan gelden in ons rechtssysteem indien de schuldenaar is geinformeerd omtrent de overdracht van de vordering. Dat is ook wel een beetje logisch, als de schuldenaar geen kennis draagt omtrent de cessie weet hij niet dat hij aan een ander moet gaan terugbetalen. Verder is van essentieel belang dat de schuldenaar niet in een slechtere positie komt te verkeren door de cessie. Ook wel een beetje logisch uiteraard omdat de schuldenaar op zich buiten de cessie staat. Hij heeft een lening onderhandeld en het kan niet zo zijn dat hij daardoor opeens bijvoorbeeld met slechtere voorwaarden wordt geconfronteerd als de vordering op hem/haar aan een derde wordt overgedragen.

Dat cessie een actueel onderwerp op Curacao is blijkt uit het navolgende. Een verzekeraar op Curacao wilde van haar retail-leningen af en cedeerde deze aan een bank op Curacao. Alle leningen zijn door hypotheek verzekerd. De overdracht moet vlak voor einde 2012 hebben plaatsgehad.
De bank in kwestie liet alle nieuwe clienten in ieder geval twee rekeningen openen, 1 lopende rekening waarop de aflossingen en de interest konden worden gestort en een rekening waarop de desbetreffende schuld werd geadministreerd. Bij de verzekeringsmaatschappij kon uiteraard geen lopende rekening worden geopend omdat die geen bankactiviteiten mag ontplooien. Meteen ontstaat het eerste verschil met de situatie voor cessie. De bank rekent 18 (ja achttien) procent boete-rente op de lopende rekening mocht je rood komen te staan. Verder berekent de bank allerlei kosten door waarvoor de schuldenaar met zijn oorspronkelijke schuldeiser helemaal niets overeen is gekomen. De bank brengt de schuldenaar derhalve in twee instanties in een slechtere positie dan voorheen en dat mag niet. En uiteraard is het zo dat juist door kosten in rekening te brengen die niet zijn overeengekomen en die de schuldenaar dus ook niet verwacht, men vrijwel automatisch rood komt te staan. De bank steelt eerst van haar client en vraagt dan een boete-rente van 18 procent over het bedrag dat ze gestolen heeft.

Wij doen momenteel uitgebreid onderzoek naar deze situatie. Wat ook opvalt is dat in het kadaster, zo een anderhalf jaar na de cessie, de bank nog steeds niet staat vermeld als hypotheekhouder en dat is natuurlijk een beetje raar. De bank heeft er namelijk belang bij om als zodanig te worden ingeschreven in het kadaster om bij wanbetaling haar uitwinningsmogelijkheden -zoals veiling- te kunnen benutten. Het lijkt er dan ook op dat er iets is misgegaan met de cessies. Wij hebben cessie-aktes opgevraagd bij de desbetreffende bank maar krijgen op ons verzoek geen antwoord. Wij zullen dit verder onderzoeken en trachten na te gaan of de bank naast het onterecht in rekening brengen van boete-rente en allerlei kosten ook anderzins niet de rechten van haar nieuwe clienten aantast. Het lijkt er een beetje op of de bank wel mededeling aan haar clienten heeft gedaan omtrent de cessie maar dat de daadwerkelijke cessies nimmer hebben plaatsgehad.

Voor de clienten van de bank is het nu zaak om daadkrachtig stelling te nemen tegen de slechtere positie waarin men nu verkeert in vergelijking met de situatie dat men nog client was bij de verzekeringsmaatschappij.

Banken hebben macht maar het recht kan u beschermen. Nederlandse rechtspraak, die een op een van toepassing is op Curacao, geeft aan dat ook daar (grote) banken telkens kosten aan hun clienten in rekening brengen die men met de clienten niet is overeengekomen. De banken verliezen rechtszaak na rechtszaak op dit terrein. De verwachting is derhalve dat dit op Curacao niet anders zal uitpakken.

Indien u zich herkent in deze situatie en u heeft behoefte aan rechtsbijstand aarzel dan niet om met ons in contact treden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht dan ook bent u bij deze uitgenodigd om geheel vrijblijvend (en eventueel anoniem) met ons in contact te treden.

Ons doel is er op gericht om de desbetreffende bank te dwingen om zich aan het oorspronkelijke contract met de verzekeringsmaatschappij te houden en om derhalve geen boete-rentes in rekening te brengen noch allerlei andere kosten die niet werden overeengekomen.Telefoon: 00 599 9 7374916 of info@mullertax.com


No comments:

Post a Comment