December 07, 2013

Penshonadoregeling

De inhoud van de penshonadoregeling is voor velen welbekend. Boven de 50, eigen woning met een aankoopprijs van minimaal ANG 450.000, in beginsel een verbod om op Curacao te werken (behalve middels een "eigen" vennootschap. Men betaalt dan 10 procent inkomstenbelasting op kwalificerend inkomen, minimaal 1,5% AVBZ en indien men jonger is dan 60 AOV. Curacao wil ook dat de penshonado BZV premie betaalt. Sommige penshonado's betalen echter nul procent inkomstenbelasting en nul procent premies dankzij een goede planning.

No comments:

Post a Comment