January 14, 2020

Wijzigingen in de winstbelasting


Zoals we allemaal weten heeft Curaçao met ingang van 1 januari van dit jaar ingrijpende en fundamentele wijzigingen doorgevoerd in de winstbelasting.
Dit is gedaan onder druk van Europa die zich niet kon vinden in de in 2018 getroffen eerdere wijzigingen.
De fundamentele wijziging is dat Curaçao nu winstbelasting heft conform het zogenaamde territorialiteitsbeginsel. Dit betekent dat enkel inkomen dat lokaal wordt gegenereerd, getroffen zal worden met winstbelasting tegen 22 procent. Er moet dus een band zijn tussen het gegenereerde inkomen en het land Curaçao. Activiteiten die zich op Curaçao afspelen of bijvoorbeeld de verhuur betreffen van in Curaçao gelegen onroerende zaken worden in heffing van winstbelasting betrokken. Voor zogenaamd passief inkomen geldt dit altijd wordt aangemerkt als lokaal inkomen. Dus indien uw vennootschap overwinsten laat renderen op een in Zwitserland aangehouden bankrekening, wordt dit rendement tegen het normale tarief van de winstbelasting belast.
In het buitenland gegeneerd inkomen zal in beginsel niet worden getroffen met Curaçaose winstbelasting.
Er zullen vennootschappen zijn die zowel lokaal als ook buitenlands inkomen genereren. Voor deze vennootschappen is het van groot belang om goed vast te leggen (te kunnen bewijzen) welk deel van het inkomen als lokaal en welk deel als buitenlands kan worden aangemerkt.
Een ding kunnen we u nu al meegeven; mocht u als eenmanszaak of personenvennootschap buitenlands inkomen genereren dan lijkt het zaak om zo snel mogelijk over te gaan naar een vennootschap.Verder geldt dat een aantal activiteiten in de heffing van winstbelasting zullen worden betrokken tegen een tarief van 3 procent.
Dit betreft onder meer:
1 het bouwen en verbeteren van vliegtuigen en schepen als ook het repareren van vliegtuigen en schepen met een lengte van ten minste 10 meter en ook de machines en installaties die nodig zijn aan boord van deze vliegtuigen en schepen;
2 de diensten die worden geleverd door call-services en dergelijke voor zover zij tenminste ANG 50 miljoen per jaar omzetten;
3 veembedrijf;
4 bepaalde diensten die vanuit Curaçao worden aangeboden aan niet-verbonden investeringsmaatschappijen en managers van dergelijke investeringsmaatschappijen.

Muller’s tax take:
Met de nieuwste wetswijzigingen is onze belastingwetgeving verder gemoderniseerd en biedt het met name aan ondernemers die zich richten op het buitenland interessante fiscale mogelijkheden. Het is er echter -zoals altijd bij wijzingen van belastingwetgeving- wederom niet eenvoudiger op geworden. Mocht u plannen hebben dan getuigt het van wijsheid om in een vroeg stadium de hulp van een belastingadviseur in te roepen. Curaçao kent een aantal grote kantoren, een aantal kleinere en evenzo grotere en kleinere accountants- en- boekhoudkantoren die u allemaal graag van dienst zijn.
Hoe dan ook kan gesteld dat worden dat fiscaal Curaçao een interessante jurisdictie blijft zonder een belastingparadijs te zijn. Een punt van aandacht lijkt dat "veembedrijf" niet lijkt te zijn gedefinieerd. Als je een juridisch woordenboek openslaat lijkt er nogal veel onder die definitie te kunnen vallen. Dat werpt de vraag op of men nu achteraf allerlei discussies (ten overstaan van de belastingrechter) gaat krijgen over wat wel en niet onder dat begrip dient te vallen.


Muller & Associates
Curacao
Schouwburgweg 3
Curacao, Dutch Caribbean
Tel:     +599 9 737 49 16

Mob:   +599 9 694 28 52


No comments:

Post a Comment