January 19, 2020

Aangifteplicht voor de onroerendezaaksbelasting


Het is goed om te weten dat zoals de Memorie van Toelichting aangeeft:
"Diegene die op het moment van inwerkingtreding van deze landsverordening het genot krachtens het recht van eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een onroerende zaak of terzake van een opstal op huurgrond van het Land en die binnen twaalf maanden na afloop van een kalenderjaar geen aanslag heeft ontvangen, is gehouden binnen twee maanden, aangifte als bedoeld in artikel 10a van de Landsverordening onroerendezaaksbelasting 2014 te doen. Dus indien u voor het jaar 2018 geen aanslag onroerendezaaksbelasting heeft ontvangen dient u voor 1 maart 2020 aangifte te doen.Mocht u denken wel uit het gezichtsveld van de fiscus te blijven; indien u niet aan uw aangifteplicht voldoet kan de fiscus een boete van maximaal 100 procent van de verschuldigde onroerendezaaksbelasting opleggen.

De aangifte is vormvrij maar wel is vereist dat bepaalde informatie wordt opgenomen in de aangifte. Vreemd genoeg wordt echter niet om de kadastrale informatie gevraagd.

Voor meer informatie:

Muller & Associates
                                                                           
Curacao
Schouwburgweg 3
Curacao, Dutch Caribbean
Tel:     +599 9 737 49 16

No comments:

Post a Comment