January 06, 2020

Mijn eerste pleidooi

Op advocatie.nl verschijnt af en toe een relaas van een advocaat die over zijn eerste pleidooi vertelt. Vaak bloedstollende verhalen overigens.

Ik ben geen advocaat maar de Curacaose (en de Arubaanse) Advocatenlandsverordening kennen een paragraaf voor belastingadviseurs. Vanuit die hoedanigheid ben ik toegelaten om te procederen voor het Gerecht in Eerste Aanleg en voor het Gemeenschappelijke Hof. Toegelaten worden fiscaal-juristen en personen met een vergelijkbare opleiding.

Ook ik herinner mij mijn eerste pleidooi. Een administrateur had zich tot mij gewend met het verzoek om zijn client bij te staan. Het jaar was 2001 en ik was al jaren als belastingadviseur werkzaam maar had nog nooit geprocedeerd. Dat liet ik de mij goedgezinde administateur uiteraard niet weten.

Hij had zelf het beroepschrift geschreven; ik hoefde enkel te pleiten.Hoe gaat dan vroeg de administrateur. Ik meldde hem dat wij in ieder geval met jas en das naar ter rechtbank moesten verschijnen. Toen wij de zaal binnnen werden geroepen viel meteen op dat wij de enigen waren die zo netjes gekleed waren. De airco was uitgevallen en de drie rechters zaten in hemdsmouwen. De administrateur zei niets.
Een werkgever had mij in 1996 ingeschreven bij -wat toen heette- de Raad van Beroep voor Belastingzaken hetgeen maakte dat de voorzitter, de in de fiscale wereld niet onbekende Theo Groeneveld, de opmerking plaatste dat ik een ervaren belastingadviseur was. Dat moet de administrateur een goed gevoel hebben gegeven. Ik vond het prima uiteraard.

Onderwerp van het geschil was het gehanteerde brutowinstpercentage bij een winkel. De inspecteur der belastingen zat op 36 procent, de administrateur op 26.

Groeneveld keek naar de Inspecteur en zei: "Wij kunnen ook rekenen en het brutowinstpercentage kan volgens ons nooit hoger zijn dan 25 procent." Of woorden van die strekking het is tenslotte een paar jaar geleden. Verder werd voorgesteld om tot een compromis te komen.

Wij verlieten de zaal; ik nogal triomfantelijk en zei tegen de Inspecteur dat wij tot een compromis moesten komen. Voor mijn gevoel kwam er rook uit zijn oren op dat moment maar dat kwam ongetwijfeld door mijn onfortuinlijke timing.

Enfin, het brutowinstpercentage werd 25 procent en ik had mij eerste fiscale zaak gevoerd.

No comments:

Post a Comment