May 04, 2015

Aandachtspunten voor administratiekantoren (5) eenvoudige aangifte inkomstenbelasting

Veel administratiekantoren verzorgen ook aangiften inkomstenbelasting. Curacao is typisch een land vanwaar men veel emigreert en waar naar men ook veel immigreert. Veel mensen hebben daardoor belangen op meerdere plekken op de wereld of bezitten bijvoorbeeld onroerende zaken buiten Curaco. Veel administratiekantoren negeren eenvoudige deze buitenlandse belangen bij het verzorgen van een aangifte inkomstenbelasting. Voorzover dat gebeurt geldt dat een dergelijke aangifte per definitie fout is. Een ingezetene van Curacao dient zijn wereldinkomen op te geven, dus ook bijvoorbeeld huuropbrengsten van buiten Curacao gelegen onroerende zaken. Dat er vervolgens een vrijstelling van toepassing is/kan zijn is een vraag van een andere orde. Het negeren van bepaalde inkomsten levert ook een andere belastingdruk op dan het verzoeken om toepassen van een vrijstelling.
Vorig jaar zijn wij betrokken geweest bij het begeleiden van gepensioneerd defensiepersoneel. Deze mensen waren vaak door defensie niet goed voorgelicht over hun fiscale positie. De stelling was telkens: Mijn hele inkomen is in Nederland onderworpen aan belasting. Dat is bijna per definitie onjuist. Als eerste geldt dat inderdaad het wereldinkomen hier moet worden aangegeven. De gepensioneerde defensiemedewerkers gaven hun inkomen veelal niet aan in Curacao en ten tweede geldt dat je bijna altijd wel inkomen geniet dat door het woonland getroffen wordt met inkomstenbelasting. Velen hadden bijvoorbeeld huisjes in Curacao die ze verhuurden en ook AOW wordt in het woonland getroffen met inkomstenbelasting.

Soms vraag je je af of een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting wel bestaat. Tegen de administratiekantoren zou ik willen zeggen; bij twijfel bel Peter op 7374916!

No comments:

Post a Comment