May 15, 2015

Aandachtspunten voor administratiekantoren (8) Modeverschijnselen bij het boekenonderzoek

Een administratiekantoor of beter gezegd de betrokken administrateur is vaak de vertrouwenspersoon van de ondernemer en wordt daarom vaak als eerste betrokken bij een boekenonderzoek. Uiteraard wil dan meteen roepen dat u dan een fiscalist -en het liefst deze fiscalist- moet inschakelen. Voorzover dat niet gebeurt het volgende. Voor wat betreft de bevindingen van het boekenonderzoek bent uw wellicht vaak beter geequipeerd  dan de fiscalist omdat u de boekhouding van de client natuurlijk op uw duimpje kent. Wellicht gaat dat minder op bij de rechtsbescherming van uw client. Een boekenonderzoek kan intimiderend zijn en sommige vertenwoordigers van de Stichting BAB maken daar gebruik van. Het komt er dan op aan dat u uw mannetje, of vrouwtje, staat in de verdediging van uw client. Weet u wanneer de fiscus omkering van de bewijslast mag stellen, iets dat vaak voorkomt? Of dat stellingen van de fiscus bewezen moeten worden?

Ook aardig is om te weten dat de Stichting BAB modieuze trekjes vertoont. Een aantal jaren geleden was het standaard om te melden in een rapport dat men op de grond -waar het bedrijfspand op staat- had afgeschreven en dat mag niet dus afschrijvingen werden teruggeploegd. Volgens mij is de nieuwste modetrend het in twijfel trekken van de kostprijs inkopen van clienten die in de handel zitten. meerdere malen heb ik nu gemerkt dat het BAB drastisch in deze post wil snijden. De stellingname wordt telkens gebaseerd op informatie welke werd verkregen van de douane. De administratie van de douane -zo bleek enige tijd terug- is zelf onbetrouwbaar dus ik accepteer die insteek van het BAB niet. De messen worden dan al snel geslepen.

Voor u als administrateur is de afweging tot waar kan ik mijn client bijstaan en wanneer moet ik een bedreven fiscalist inschakelen niet bevreesd is om BAB van repliek te dienen. Het is lovenswaardig indien uw streven is om uw client de extra kosten van de fiscalist te besparen. Het komt anders te liggen indien u daarmee de belangen van uw client gaat beschadigen. Toegegeven een lastige afweging maar wellicht kunt u op vrijblijvende basis het probleem aan een fiscalist voorleggen waarna beoordeeld kan worden hoe te handelen in een concreet geval. Ons kantoor staat daar altijd voor open.

No comments:

Post a Comment