May 27, 2015

aandachtspunten voor administratiekantoren (8) Het eigen vermogen van de eenmanszaak

Onder Aandachtspunten (4) beloofden wij u een tweede punt op te leveren dat vaak niet goed gaat bij het opstellen van de jaarrekening. Waarbij ik meteen zeg dat mijn toenmalige accountant in 2001, registeraccountant bij een groot internationaal kantoor, die fout ook heeft gemaakt. Ik had toen een eenmanszaak. De accountant, ook mijn toenmalige zakenpartner, stelde mijn jaarrekening op en nam daarin op mijn rekening-courant stand. Uiteraard had ik gelden opgenomen want wij hadden ook kosten en de honden moesten te eten krijgen. Ik zei verder niets over die rekening-courant stand want ik dacht er goed aan te doen mijn mond te houden richting een registeraccountant en vroeg de beste man vervolgens om de jaarrekening definitief uit te brengen. Daar stond weer de rekening courant vermeld. Toen ik hem vervolgens vroeg of hij dat serieus zo bedoelde ontstak de man in woede. ik legde hem uit dat omdat geen sprake is van een afgescheiden vermogen er nooit sprake kon zijn van een rekening courant verhouding bij een eenmanszaak. Of ik dat niet eerder had kunnen melden. Ik zal u mijn voor de hand liggende antwoord aan de RA maar besparen. Enfin, zo moet het dus niet. De opnames moeten worden geelimineerd uit de administratie (door ophoging van het eindvermogen) en maken dus in beginsel simpelweg deel uit van de winst. Het lijkt een beetje op de ondernemer die een salaris krijgt uit zijn eenmanszaak. Dat kan om dezelfde reden ook niet maar u zult verbaasd staan hoe vaak dat voorkomt in de praktijk.

No comments:

Post a Comment