May 12, 2015

Aandachtspunten voor administratiekantoren (7) Rekening-courant directeur-grootaandeelhouder

Bij een boekenonderzoek van een vennootschap mag de rekening-courant verhouding van de directeur-grootaandeelhouder met "zijn" vennootschap zich altijd in de warme belangstelling van de speurneuzen van het Belastingaccountantsbureau (BAB) verheugen.

Ik zie bijkans geen boekenonderzoek of het BAB heeft wel iets te melden over de rekening-courant stand. Wat vindt het BAB daar dan van?

Frank and ErnestTen eerste moeten ze vaak concluderen dat geen interest werd berekend over de openstaande rekening-courant stand. Beleid van de fiscus is momenteel om 40 procent interest te imputeren. Nog steeds aan de stevige kant als je ziet wat de bank je geeft op je spaarrekening overigens. Enige jaren geleden werd de geimputeerde interest door de fiscus nog op 6 procent gesteld.

Verder moet het BAB vaak concluderen dat er geen overeenkomst aan de rekening-courant stand ten grondslag ligt. Ik begrijp dat wel. Een rekening-courant stand overkomt je min of meer. U als administrateur verwerkt dat in de boekhouding en de jaarrekening en dat was het dan wel. Of niet. Als u meerwaarde aan uw cliƫnten wilt bieden doet u er goed aan om:

een leningsovereenkomst op te stellen met daarin een aflossingschema en zoals gezegd dient een interest van 4 procent te worden gehanteerd.

Verder moet u opletten of uw directeur-grootaandeelhouder wel in staat is om terug te betalen. Zoniet dan zal het BAB aan de Inspecteur der belastingen voorstellen om de rekening-courant te verlonen. Dat betekent dat in een jaar de gehele rekening-courant lening tot het salaris van de directeur-grootaandeelhouder zal worden gerekend. Dat kost dan wel een beetje belasting zoals u zult begrijpen. Ook is mogelijk dat de rekening-courant lening als dividend wordt uitgekeerd. Ook dat doet fiscaal pijn.

Wij beheersen het spel met het BAB overigens als geen ander. Veel administratiekantoren vragen ons om bijstand bij een boekenonderzoek. Wij streven naar een goede verhouding met de fiscus maar zijn niet bang om onze tanden te laten zien bij een boekenonderzoek. Tijdens een boekenonderzoek komen belastingbetaler en overheid veelal recht tegenover elkaar te staan. Dan komt het er op aan dat de rechten van uw client worden beschermd. Het BAB vindt het vaak niet leuk als wij worden ingeschakeld en men laat dat ook merken. Ik werd laatst als "irritant" omschreven door een BAB-medewerker. Vond ik niet erg professioneel maar mijn antwoord was dat ik dat als een compliment beschouw.

No comments:

Post a Comment