May 01, 2015

Aandachtspunten voor Administratiekantoren (4) Eenmanszaak

In de praktijk zien wij vaak administratiekantoren in de fout gaan bij het opmaken van de jaarrekening van een eenmanszaak. Waar gaat het fout? Een eenmanszaak heeft, in tegenstelling tot een vennootschap, geen van de ondernemer afgescheiden vermogen. Twee dingen gaan vaak fout. Als eerste in de zogenaamde vermogensetikettering. Om voor een vermogensbestanddeel te beoordelen of sprake is van ondernemingsvermogen of niet moet getoetst worden. Hoe ziet die toets er uit? Stuitend simpel. Als eerste vraag je je af of het ondernemingsvermogen is. Bent u timmerman dan zal een hamer bij het ondernemingsvermogen horen. Tot het prive-vermogen behoren vermogensbestanddelen die geen rol vervullen. Keuzevermogen: vermogensbestanddelen die in alle redelijkheid tot zowel het prive-al- het ondernemingsvermogen mogen worden gerekend. Klassiek voorbeeld is een bedrijfspand waarboven men ook woont. De keuze is van belang omdat bij vervreemding van ondernemingsvermogen mogelijk (belaste) winst ontstaat. Ook mag op ondernemingsvermogen veelal worden afgeschreven terwijl dat op prive-vermogen niet mag. Vervreemding van prive-vermogen leidt in zijn algemeenheid niet tot belastingheffing. Een discussie over prive of ondernemingsvermogen is uiterst vervelend en zeker wanneer de fiscus de discussie wint. Ik heb na een boekenonderzoek een keer complete mall terug naar prive moeten zetten. Voor mij was het niet meer dan een administrateur uitleggen wat te doen maar het daarmee gemoeide werk was niet voor de poes. Kunt u zich voorstellen hoeveel werk het is indien je over bijvoorbeeld vier jaar alle afschrijvingen en onderhoudskosten moet terugdraaien?

Over het tweede wat vaak fout gaat bij eenmanszaken schrijven wij een volgende blog. Wij vinden het altijd hilarisch maar we weten dat administratiekantoren er behoorlijk schagrijnig van worden als zie daar op gewezen worden.

"My body language maybe sending out a message that I don't believe a word you are saying, but please carry  on with your explanation." Image

No comments:

Post a Comment