September 03, 2013

Overleg over verdrag met Venezuela

"Overleg over verdrag met Venezuela" Zo kopt vandaag het Antilliaans Dagblad op pagina 9. Een pagina eerder een advertentie voor een congresje over dit onderwerp. Gelukkig neemt er ook een Venezolaan deel aan dit congres anders zou het gehalte navelstaren wellicht echt te groot worden. Curacao heeft verdragen nodig ter voorkoming van dubbele belasting. Curacao heeft die verdragen al heel lang nodig. Heeft Curacao dergelijke verdragen? Curacao heeft een (1) verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en wel met Noorwegen. In mijn 18 jaren als belastingadviseur op Curacao heb ik dat verdrag naar ik meen wel drie (3) maal geraadpleegd. Verder kent Curacao een Koninkrijkswet (De zogenaamde Belastingregeling voor het Koninkrijk) dat sterk doet denken aan een verdrag maar het formeel gesproken niet is. Je kunt namelijk geen verdrag met jezelf sluiten. Dan worden er in het artikel nog een hoop landen genoemd. Zo schijnen er verdragen te bestaan met Engeland en Suriname. Curacao heeft een hoop zogenaamde TEIA's afgesloten maar die betrekken zich op inlichtenuitwisseling en niet op voorkoming van dubbele belasting. Mooi citaat: "Normaal is het namelijk zo dat als je hier komt als ondernemer uit Venezuela je dubbele belasting betaalt. Dat is ook zo voor Curacaose ondernemers in Venezuela."
Nou doe ik ook wel eens wat in het belastingrecht maar ik heb nog nooit structuren geadviseerd waarbij ik aanstuurde op het betalen van dubbele belasting. En durf de stelling wel aan dat mijn collega's die neiging ook niet hebben danwel deze goed weten te onderdrukken.
Wel zou Curacao een voorbeeld aan de BES-eilanden kunnen nemen. Die hebben -na het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen- meteen een eenzijdige regeling ingevoerd waardoor je als het ware een belastingverdrag met de hele wereld in het leven roept. Is bijzonder makkelijk te realiseren want je hebt er geen ander land voor nodig. Het ontwerp is jaren geleden al geschreven door een collega die toentertijd samen met mij in het bestuur van de Vereniging van Antillaanse Belastingadviseurs zat. Ik zal u maar niet vervelen met te vermelden wie dat uiterst simpele idee toen opbracht. Ons kantoor is momenteel doende haar Latin America desk uit te bouwen want een (1) een opmerking in het artikel in het Antilliaans Dagblad was meer dan correct: "De focus ligt momenteel vooral op Zuid-Amerika".

No comments:

Post a Comment