September 02, 2013

Werken in abonnementsvorm blijft de gemoederen bezighouden

Werken in abonnementsvorm blijft de gemoederen bezighouden. ik denk dan "War ben je bang voor als dienstverlener? Dat je jezelf te kort doet? Onzin natuurlijk. Een ervaren dienstverlener weet precies hoeveel tijd hij aan een ( al dan niet niet nieuwe) client gaat besteden. En logischerwijs zal hij zich vergissen. De grap is natuurlijk dat als hij zich in zijn nadeel vergist hij zich ook wel een keer in zijn voordeel zal vergissen. Dat middelt zich derhalve uit. Wij zien het aanbieden van een fiscaal abonnement dan ook met name als het aanbieden van een verzekering. Uw fiscaliteit wordt bewaakt en wij zijn er om eventuele narigheden op te pakken. Vergelijkbaar met een (fiscale) rechtsbijstandsverzekering derhalve. Een rechtsbijstandsverzekering sluit om de ongewenste gevolgen van juridische bijstand financieel af te bakenen. Het afdekken van een onzekere gebeurtenis omdat je uiteraard in beginsel niet weet of je ooit in een juridische procedure betrokken zult raken.

Benjamin Franklin said, "The only things certain in life are death and taxes." 

Met andere woorden. Door het afsluiten van een fiscaal abonnement verzekert u zich van bijstand voor een gebeurtenis die toch wel zal plaatsvinden.


Klik hieronder om te lezen hoe men in accountantsland tegen het abonnement aankijkt:

http://www.accountancynieuws.nl/Uploads/Files/AN-1314-Ander-verdienmodel-Wietsma.pdf


Je zou van rekenmeester verwachten dat juist zij prima in staat zouden moeten zijn om een passend abonnement voor hun clientele te berekenen maar je proeft bijjkans de huiver.

No comments:

Post a Comment