January 31, 2023

TARIEF WINSTBELASTING NAAR 15 PROCENT; EEN PAAR LOSSE FLODDERS HIEROVER

 Voorzover u het nog niet wist het tarief van de winstbelasting is met ingang van 2023 gedaald naar 15 procent. Dat is dus meer dan 30 procent ten opzichte van het vorige tarief dat 22 procent bedroeg. Een gedurfd intitiatief van onze minister van financien. 

Het tarief van 15 procent is overigens het laagste van wat internationaal nog aanvaardbaar is en dat maakt het nog gedurfder van onze Minfin. 

Het is zeer de vraag wat dit voor de overheidsinkomsten gaat betekenen. Ik heb altijd begrepen dat met name banken grote betalers zijn van winstbelasting. Gaat de minder opbrengst winstbelasting nu zwaar drukken op de begroting of heeft dit een enorm aanzuigende werking voor onze economie en stijgen de opbrengsten daardoor wellicht nu percentueel maar in harde antilliaanse guldens? Overigens is er een drempel waardoor boven 5 ton winst het tarief 22 procent blijft bedragen.

Een paar losse flodders zoals beloofd. Gezoek naar aftrekposten wordt beduidend minder interessant. Immers van elke gulden die je als kosten weet op te voeren zie je nu nog maar 15 cent terug. Enerzijds zou dat voor ondernemers kunnen maken dat ze minder de grenzen opzoeken. 

Anderzijds gaat men wellicht -ik weet het: ik ben een dromer- harder aan de slag omdat de vennootschap meer overhoudt dan voorheen.

Ook moet goed gekeken worden naar de balans tussen winst en salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Salaris is een aftrekpost die nu voor 15 procent de hoogte van de winstbelasting beinvloedt terwijl het toptarief van de inkomstenbelasting 46,5 procent bedraagt. Het vergt geen al te grote intelligentie om te bedenken dat men nu druk aan het rekenen moet om een nieuwe balans te vinden. Ik ga niet in op details maar veel DGA's in Curacao werken met een structuur waarbinnen zij bijna voor noppes kunnen uitdividenden. Dividend beinvloedt echter niet de belastbare winst van een vennootschap. Logischerwijs zullen DGA's naar manieren gaan kijken om hun salaris te verlagen en meer via dividend te ontvangen.Anderzijds zou onze Minfin de voorliggende constructie waarbij de DGA over uitgekeerde dividenden geen directe inkomstenbelasting betaalt ook kunnen ondermijnen door het tarief van het aanmerkelijk belang drastisch te verlagen. Op Curacao bedraagt dat 19,5 procent; op de BES 5 procent!

Een grens die daarbij echter geldt is de zogenaamde gebruikelijk-loon regeling. Die maakt ondermeer dat een DGA in beginsel niet een lager salaris mag genieten dan zijn hoogst betaalde werknemer.

Overigens heb ik zo mijn kanttekeningen bij onze gebruikelijk-loonregeling. Ben er niet op tegen maar vind het bedrag van het gebruikelijk loon wat aan de hoge en wat star aan het papier toevertrouwd.

No comments:

Post a Comment