February 13, 2023

DE MINFIN EN HET 1E PROTOCOL BIJ ARTIKEL 1 EVRM

 Op 30 januari 2023 schreef ik over het genereuze gebaar van onze Minister van Financien om alle belastingschulden die zijn opgelegd over jaren voor 2018 kwijt te schelden.

Ik schreef daarover in: https://caribbeantaxlaw.blogspot.com/2023/01/van-sanering-naar-vrijstelling.html

Omdat ik maar eenvoudige fiscaal-jurist ben en niet zo een verhevene als een staatsrechtjurist durf ik niet in te gaan op de vraag of onze Minister van Financien dit zomaar rechtstgeldig kan doen.

Maar vreemd genoeg ontstaat nu aan de andere kant van het spectrum ook een fenomeen dat wellicht de wenkbrauwen doet fronzen.

Uit recent ontvangen aanslagenlijsten blijkt namelijk dat vorderingen van belastingplichtigen op de ontvanger ook zijn vernietigd.

Dus waar vorderingen op burgers zijn kwijtgescholden lijkt het er op dat vorderingen van burgers op de ontvanger nu ook van tafel zijn.

Het lijkt mij sterk dat dit zomaar zou kunnen. Op die wijze zou namelijk iedereen van schulden moeten kunnen afkomen en dan is het hek van de dam.
Een vordering is een eigendomsrecht en eigendom wordt ondermeer beschermd door het eerste
  protocol bij artikel 1 Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens.

vorige week zag ik een client voorbij komen die op deze wijze zo een ANG 1500,-- zag verdampen; hij klaagt niet omdat een veelvoud van dat bedrag aan belastingaanslagen tevens niet langer op tafel ligt maar ik kan mij zo voorstellen dat bij grotere bedragen men zich toch even achter de oren krabt.

Mocht een vordering op de ontvanger hebben gehad die nu op wat mysterieuze wijze niet langer zichtbaar is kan ik u zeggen dat u de ontvanger dan in een procedure naar burgerlijk recht dient te betrekken. Een avocatenkwestie dus tenzij u zelf capabel bent om een dergelijke zaak voor de rechter te brengen. Immers, op Curacao mag je nog immer in je eigen zaak procederen.


No comments:

Post a Comment