January 30, 2023

VAN SANERING NAAR VRIJSTELLING; OPMERKELIJK

In 2021 werden veel belastingplichtigen verblijd met een kortingsregeling voor openstaande aanslagen. Veel van onze clienten hebben toen besloten -ook al waren ze het niet eens met bepaalde openstaande aanslagen- om in te gaan op dit voorstel om alle openstaande aanslagen te betalen.

Vervolgens werd in 2022 aangekondigd dat de ontvanger over zou gaan tot een soort automatische verjaring. Normaal werkt verjaring enkel indien je er een beroep op doet. 

Plan 3 van het ministerie van financien heeft afgelopen dagen doorgang gevonden. Alle aanslagen over 2017 en ouder worden kwijtgescholden. Dat is een enorm praktische insteek van het ministerie (of van de minister).

Beetje treurig wel voor al diegenen die al die jaren keuring aan hun verplichtingen hebben voldaan. 

Voor betwiste aanslagen waarvan bezwaren nog niet zijn afgehandeld en ook stomweg onbetaalde aanslagen geldt nu dat kwijtschelding gaat plaatsvinden of al heeft plaatsgevonden.

Enerzijds juich ik dit om praktische overwegingen toe anderzijds weet ik dat onze clientele -allemaal nette belastingbetalers- goed de pest in zullen hebben.
Ik verwacht boze telefoontjes. Anderzijds zag ik vandaag een aanslag winstbelasting 2017 van bijkans 60 mille voorbijkomen waarvan ik zeker weet dat deze nihil had moeten zijn.

Dus tussen vele gelukkigen zijn er ook velen die nu op een wat opmerkelijke wijze toch hun terechte gelijk behalen.

No comments:

Post a Comment