November 14, 2019

De wet van de remmende voorsprong

Het is soms handig om niet met alles voorop te willen lopen. Curacao is soms een proeftuin geweest voor juridische fenomenen die later toepassing vonden in Nederland. Als men in Nederland bijvoorbeeld denkt dat de flex-bv daar haar oorsprong vindt moet ik teleurstellen; Curacao was eerder.

Soms heeft voorop lopen ook een nadeel. In Nederland is het digitaal procederen (KEI) heet het uitgelopen op een (financieel) drama. Na invoering van een spoedwet is digitaal procederen zelfs gestopt. Kunt u hier over lezen: https://www.mr-online.nl/spoedwet-kei-einde-digitaal-procederen-en-wijzigingen-burgerlijk-procesrecht/

Op Curacao gaat het in ieder geval in fiscale procedures de goede kant op en vreemd genoeg op een wat informele wijze. Nu denkt u, die Muller houdt ons voor de gek. Op Curacao is alles toch informeel. Nee niet alles. Op Curacao kunnen we zowel formeel als ook formalistisch zijn en ik ben natuurlijk de laatste die u voor de gek zal houden.


Het indienen van een beroepschrift kan via email. Belangrijk is wel dat het een ondertekend beroepschrift is. Wij ontvangen oproepen voor de zitting via email. Tijdens een zitting voor het Hof werd afgesloten met de opmerking dat een uitspraak binnen zes weken aan ons zou worden gezonden. Op mijn vraag op welke wijze toediening daarvan zou gaan plaatsvinden keken de rechters mij en elkaar wat bevreemd aan. Gewoon via aangetekende post zei men. Ik merkte op dat we tot nu toe alles via email hadden gedaan. Dat vonden de rechters ook prima. En zo geschiedde dan ook.

Vandaag werd mij medegedeeld dat ook het betalen van griffierechten niet meer maakt dat iemand de tocht naar Punda moet aanvaarden alwaar met pin of gerede betaling voldaan kan worden. Nee, ik kreeg keurig een bankrekening van de griffie en heb vandaag voor het eerst griffierechten vanachter mijn bureau betaald. Mooier kunnen we het niet maken. Ik moet nog steeds wel naar Punda maar enkel om te pleiten. Op ansichtkaart kunt u de trap zien die wij dan bestijgen. Het zijn 21 treden en de bijnaam van het stadhuis is dan ook binti un trapi in het papiamento.

No comments:

Post a Comment