April 23, 2015

Ik ben gehoord!

Bij het indienen van een bezwaarschrift verzoeken wij telkens aan de Belastingdienst om te worden gehoord indien men overweegt om negatief te beschikken op het bezwaarschrift. De Belastingdienst is dan bij wet verplicht om -inderdaad- te horen. Deze wettelijke bepaling dateert uit 2001 toen de zogenaamde ALL (Algemene Landsverordening Landsbelastingen) werd ingevoerd. Een stuk wetgeving ten aanzien van formeel belastingrecht. Vandaag ben ik voor het eerst gehoord door een medewerkster van de belastingdienst waarvoor hulde!

No comments:

Post a Comment