April 27, 2015

Aandachtspunten voor administratiekantoren (3) Concurrentiepositie

Conform ons burgerlijk recht geldt dat voor een veelheid van ondernemingen accountantscontrole geen vereiste is. Veel bedrijven hebben dus geen handtekening nodig van een Registeraccountant of een CPA (Certified Public Accountant) om toch tot een civielrechtelijk acceptabele jaarrekening te komen. Concurreren met met een dure accountant is in ieder geval op prijs geen enkel probleem voor de administratiekantoren.

Tegelijkertijd doet zich een ander fenomeen voor. Veel grote accountantskantoren zijn geplaagd door wat algemeen wordt aangeduid als boekhoudschandalen. Deloitte heeft haar ervaringen met Ahold. Ernst & Young (tegenwoordig met EY) met ondermeer Vie d'Or en de KPMG vennoten naaien elkaar in het pak als ze de kans krijgen. Om over het al weer jaren ter ziele Arthur Andersen maar te zwijgen.

De typische reactie van accountants is dan niet introspectie (wat doen we fout?) maar juist het tegenovergestelde; wat doen onze clienten fout. In mijn beleving ontstaat nu een bovenmatige tegenreactie van de RA's en CPA's. Zij zien hun respectievelijke clienten momenteel als hun grootste vijand. Waar accountants eerst hun uiterste best deden om hun clienten zoveel mogelijk (en ook te veel) ter wille te zijn onstaat nu een cultuur van indekken ten opzichte van de client.
Voor eenvoudige -maar wel prijzige- samenstellingsverklaring moet de client in prive verklaringen afgeven over de juistheid van door hem/haar opgeleverde informatie en het niet achterhouden van relevante informatie. Ook zie ik accountants nu steigeren als ik voorstel om fiscaal acceptabel voorzieningen op te nemen in jaarrekeningen. Kortom; bij accountants staat nu het belang van de accountant voorop en niet dat van de client. Onlangs zag ik een email van een accountant die een fiscale jaarrekening opstelt en vervolgens daar allerlei niet terzake doende ondernemingsrechtelijke consequenties aan verbindt. Wat een onzin. Je moet natuurlijk wel beseffen wat je aan het doen bent als accountant.

Voor administratiekantoren biedt dit kansen. Als je als administratiekantoor goed luistert naar de wensen van de client en die wensen -uiteraard binnen de kaders van de wet- inpast in de administratie en op te leveren jaarrekening staan de Curacaose ondernemers voor je open te meer omdat je prijstechnisch de accountact ook wel kan verslaan uiteraard.

Ik kan me daarbij voorstellen dat je als administrateur soms niet weet hoe je ondernemingsrechtelijk en fiscaal aan de wensen van de client tegemoet kan komen, althans binnen het wettelijk normenkader.

Hoe los je dat op?

Bel Peter op 7374916 of mail naar peter.muller@mullertax.com en dan zoeken we samen naar een oplossing.
No comments:

Post a Comment