April 23, 2015

Aandachtspunten voor administratiekantoren (2) Pensioenopbouw)

Binnen administratiekantoren is het veelal gebruikelijk om alle inboekingen in een boekhoudsysteem te doen vanuit de bankafschriften. De informatie van het bankafschrift wordt overgenomen met daarbij een tegenrekening. Bijvoorbeeld: een client koopt een nieuwe bureaustoel voor ANG 500,--

De boeking is dan:

Inventaris                ANG 500,--

Aan Bank                                         ANG 500,--


De grootboekrekening Inventaris wordt gedebiteerd omdat er een bureaustoel bijkomt, de bank gecrediteerd omdat de betaling maakt dat de bankrekening ANG 500,-- lager wordt.

Stel een vennootschap heeft voor de directeur-grootaandeelhouder afgesproken dat er pensioenopbouw voor hem/haar zal plaatsvinden en dat dit in een andere entiteit -in ons voorbeeld een pensioenvennootschap- plaatsvindt.

Deze pensioenvennootschap zal van de werkmaatschappij pensioendotaties ontvangen waarmee de opbouw van de pensioenvoorziening kan plaatsvinden. Als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt zal de directeur-grootaandeelhouder vanuit deze pensioenvennootschap zijn pensioencentjes ontvangen.
In de praktijk blijkt het bovenstaande voor administratiekantoren vaak lastig te zijn om tot een goede administratieve vastlegging te komen.

Wat gebeurt er namelijk, of beter gezegd, wat dient er te gebeuren?

Tijdens de pensioenopbouw doet de werkmaatschappij aan de pensioenvennootschap pensioendotaties. Deze zijn als personeelslasten aftrekbaar voor de werkmaatschappij. Voor de pensioenvennootschap zijn het echter opbrengsten. In de pensioenvennootschap groeit de pensioenvoorziening. Deze aangroei is een last voor de pensioenvennootschap omdat haar verplichtingen groter worden. Veel administratiekantoren gaan hier al de fout zo zien wij vaak in de praktijk.

Op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt gaat de pensioenvennootschap uitkeringen doen aan de directeur-grootaandeelhouder. Deze uitkeringen zijn een kostenpost voor de pensioenvennootschap. Door het stijgen van de leeftijd van de directeur-grootaandeelhouder wordt jaarlijks de pensioenvoorziening kleiner. De afname van de pensioenvoorziening is winst voor de pensioenvennootschap. Die winst is niet zichtbaar -want staat bijvoorbeeld niet in de bankafschriften- maar is wel degelijk. In een ideale sitatie waarbij einde pensioendatum -en nu worden we wat cru- samenvalt met het overlijden van de directeur-grootaandeelhouder is de pensioenvoorziening nihil. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Als de directeur-grootaandeelhouder overlijdt voor pensioendatum maakt de pensioenvennootschap winst. Wij noemen dit -ik zei het al we zijn een beetje  cru- overlijdenswinst.

Heeft u vragen/opmerkingen over het bovenstaande neem dat contact op via: peter.muller@mullertax.comretirement cartoons

No comments:

Post a Comment