April 14, 2015

Bijzonder beheer van banken

De laatste tijd is er veel te doen over de houding van banken ten aanzien van hun voormalige clienten. Wij hebben een client die gedwongen werd door de bank om zijn huis te verkopen. Uiteraard ontstaat bij een dergelijke verkoop dan een verlies en een restschuld aan de bank. De restschuld van onze client is aanzienlijk. Naar mijn mening zou de bank deze restschuld moeten afschrijven. Waarom? De bank is financieel deskundig. Eerst verkoopt de bank jou een lening die je volgens de bank makkelijk kan aflossen. Dan breekt een -overigens door banken veroorzaakte crisis uit- en als je dan je lening niet kunt terugbetalen wordt je door bijzonder van de bank neergezet als een soort crimineel. Wij hebben bij de bank kunnen uitonderhandelen dat onze client maandelijks een luttel bedrag betaalt totdat hij in beter vaarwater komt te verkeren. Wat mij betreft ga ik tegen die tijd alsnog pleiten voor geheel of gedeeltelijke kwijtschelding. Ik wordt daarbij geinspireerd door berichten op follow the money (ftm.nl) en stopderestschuld.nl

Ik houd u op de hoogte.No comments:

Post a Comment