December 16, 2015

De confrontatie

2016 gaat voor fiscalisten in Curacao een interessant jaar worden. Ik denk het jaar van de confrontaties met de fiscus. Waarom? Zoals besproken is ons fiscale procesrecht ingrijpend gewijzigd. Als eerste is van belang dat er een tweede instantie -hoger beroep- bij is gekomen dat maakt dat rechters in eerste instantie, wetende dat hun oordeel in hoger beroep aangetast kan worden, nog meer afgewogen gaan rechtspreken. Verder is van belang dat er permanent fiscale rechters in Curacao kunnen komen waardoor het procederen in fiscalibus niet beperkt blijft tot twee a drie keer per jaar. Het is geen geheim dat procederen voor de fiscus een crime is. Als de fiscale rechters er zijn ligt hun normale werk stil en het schrijven van een weerwoord op een beroepschrift kost veel tijd. Aan de andere kant van het spectrum is het wel zo dat de nieuwe wetgeving mogelijkheden biedt om zaken die het hoe dan ook niet zullen halen, bijvoorbeeld vanwege niet-ontvankelijkheid- nu niet meer voor hoeven komen hetgeen de belastinginspecteurs een boel werk zal schelen. De toekomst zal leren of het continue moeten procederen (nadeel voor de fiscus naar mijn idee) opweegt tegen het voordeel dat zaken nu wellicht efficienter kunnen gaan verlopen.Voor ons kantoor was het qua procederen een succesvol jaar zoals u wellicht heeft gemerkt aan onze blogs. De successen zijn enerzijds ontstaan door goede voorbereiding en anderzijds door, in een aantal gevallen, slechte voorbereiding van de fiscus. Ik heb een aantal keren geprocedeerd tegen een inspecteur die klaarblijkelijk op het laatste moment een zaak moest overnemen van een collega die ook niets aan voorbereiding had gedaan. Met een onderbouwd beroepschrift en een goede pleitnota kom je natuurlijk dan altijd ver tegenover een inspecteur die geen verweerschrift heeft geschreven en ook qua pleiten niet is voorbereid. Mijn verwachting is dat dat allemaal gaat veranderen in het jaar van de confrontatie 2016.

No comments:

Post a Comment