June 28, 2024

BUITENLANDSE BELASTINPLICHTIGE AANMERKELIJK BELANG AANDEELHOUDER

 Iemand die in Nederland of Curacao 5 procent of meer van de aandelen bezit in een vennootschap wordt fiscaal aangemerkt als aanmerkelijk belang aandeelhouder.

Dat is hoe het grofweg zit want onder vele al dan niet opmerkelijke omstandigheden kan men ook met een lager bezit als aanmerkelijk belang aandeelhouder worden aangemerkt. Familieleden kunnen dat bijvoorbeeld beinvloeden door hun aandelenbezit.

Is het fijn om aanmerkelijk belang aandeelhouder te zijn?

Ik zou zeggen in zijn algemeenheid niet. Dividenden worden bij een aanmerkelijk belang aandeelhouder op Curacao voor 19,5 procent in de heffing van winstbelasting betrokken. In Nederland is dat beduidend hoger maar voor beide landen geldt dat het lager is dan het toptarief van de inkomstenbelasting.Als u echter aandelen bezit in een beursgenoteerde vennootschap kunt u meestal de winst die ontstaat bij verkoop onbelast toucheren.

Voor de aanmerkelijk belang aandeelhouder ligt dat anders. Het land Curacao belast de verkoopwinst ook met 19,5 procent.

Maar hoe zit dat nou als je niet in Nederland of Curacao woont en je hebt een aanmerkelijk belang in een vennootschap in Nederland of Curacao?

Dan ontstaat er een interessant verschil. Nederland betrekt u dan als buitenlands belastingplichtige in de heffing.

Curacao heeft een wat meer genuanceerder aanpak. Een niet-ingezetene met een aanmerkelijk belang in een vennootschap gevestigd in Curacao wordt enkel met een hefffing getroffen indien hij woonachtig is geweest in Curacao. Gekeken wordt op het moment dat het voordeel ontstaat. Indien dan in de 10 jaren voorafgaand geen inwonerschap is geweest kan onbelast worden getoucheerd. Ik ken velen op Curacao die graag hadden gezien dat Nederland ook zo een regeling kende.

No comments:

Post a Comment