September 02, 2019

Landsverordening belastingmaatregelen 2019


Wat gaat er veranderen? Wij zullen dat hieronder kort voor u aangeven.

1 Onroerendezaaksbelasting

Als eerste zijn de formele bepalingen voor de heffing van onroerendezaaksbelasting aangescherpt. Het komt er op neer dat indien u een onroerende zaak aanschaft of een beperkt recht op een onroerende zaak (zoals het recht van erfpacht) heeft u binnen twee maanden aangifte dient te doen bij de inspectie. U dient dan uw naan op te geven en cribnummer, datum van verkrijging, het adres van de onroerende zaak en u dient een schatting te geven van de waarde. Ook indien u reeds een onroerende zaak bezit maar geen aanslag heeft ontvangen dient u binnen 12 maanden na afloop van het belastingjaar (dat is dus uiterlijk 31 december) dient u een dergelijke aangifte te doen.

Als u dat allemaal niet doet mag de belastingdienst u een boete van maximaal 100 procent van het bedrag van de aanslag opleggen.

2 Omzetbelasting
 Ondernemers die handelsgoederen invoeren dienen over die ingevoerde goederen 9 procent omzetbelasting te betalen aan de ontvanger. De helft daarvan kan de ondernemer terugkrijgen. Daarvoor moet hij dan een verzoek doen waarop door de belastingdienst bij een voor bezwaar vatbare beschikking wordt beslist.

Teruggave kan echter pas aan de orde zijn als het ingevoerde goed als gevolg van een voor de omzetbelasting belaste levering of dient het bedrijfsvermogen van de ondernemer verlaat.

Indien dat allemaal geregeld is en u zoveel heeft ingevoerd dat zou moeten terugontvangen wordt dat bedrag doorgeschoven naar de volgende maand.

De kleine ondernemersregeling is niet van toepassing op degenen die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen en teven niet voor degenen die werkzaam zijn in -kort gezegd- de gokwereld. Het is goed om op te merken dat de kleine ondernemersregeling alleen geldt voor natuurlijke personen.

3 Afvalstoffenheffing

De tarieven voor afvalstoffenheffing worden fors verhoogd.

4 Accijnzen

De accijnzen op wijn, bier, gedistilleerd worden ook verhoogd evenals voor sigaretten.

Als laatste is er een kleine wijziging in de innovatiebox van artikel 8a Landsverordening op de winstbelasting 1940.

Dit zijn in grote lijnen de wijzigingen die op 1 september 2019 in werking zijn getreden

Mocht u vragen of opmerkingen hebben neem dan aub contact op via: info@mullertax.com of stuur een app naar (00)599 96942852

No comments:

Post a Comment