July 02, 2016

Gisteren in FD: Kabinet schaft 'pensioen in eigen beheer' voor dga's afKrantentitel: ‘Kabinet schaft pensioen in eigen beheer voor dga’s af’
Eric Wiebes (foto: Hollandse Hoogte).
Het kabinet wil af van de regeling ‘pensioen in eigen beheer’ voor directeuren-grootaandeelhouders die in hun eigen BV voor hun oudedagsvoorziening sparen. Deze pensioenregeling is voor zowel veel ondernemers als voor de Belastingdienst in de loop der tijd steeds meer een molensteen om de nek geworden.
VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het kabinetsvoornemen dan ook een 'bevrijding van de pensioenklem', zo zeggen zij desgevraagd. Volgens de werkgeversorganisaties hebben op dit moment zo'n 150.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga's) geld vastzitten in hun bedrijf dat bedoeld is als pensioenspaarpot.
Vennootschapsbelasting
Toen de regeling 'Pensioen in Eigen Beheer' in 1981 werd ingesteld, was dit een voordelige manier van pensioensparen, omdat de jaarlijks groeiende pensioenspaarpot fiscaal aftrekbaar werd voor de vennootschapsbelasting. Die bedroeg toen 48%, maar is inmiddels verlaagd naar 25%. De aftrekpost is daarmee veel minder attractief geworden.
Ook drukt de pensioenverplichting vaak zo zwaar op de solvabiliteit van het bedrijf dat er geen dividend mag worden uitgekeerd, een eventuele verkoop wordt bemoeilijkt en de bank terughoudend is met het aangaan van leningen. Verder kost het jaarlijks flink wat advieskosten om de fiscale en commerciële waarde van de pensioenverplichtingen te berekenen. Ook de Belastingdienst heeft er handenvol werk aan en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gaat naar eigen zeggen dan ook 'de fiscale rommel' opruimen, zo zei hij vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad.
Belastingkorting
De VVD-bewindsman komt daarom met een wetsvoorstel, waardoor dga's de regeling kunnen afkopen met een flinke belastingkorting. Volgens hem vormt dit 'een extra prikkel' om het pensioen in eigen beheer ook daadwerkelijk af te kopen. Wie dit volgend jaar doet, krijgt 34,5% op de grondslag, in 2018 geldt een korting van 25% en in 2019 nog maar 19,5%, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer. Dit moet de afschaffing van de pensioenregeling versnellen.
Wiebes denkt dat de afkoopregeling een meevaller van € 2 mrd oplevert voor de begroting van volgend jaar. Volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën 'helpt dit wel' om in augustus bij het opstellen van de Prinsjesdagstukken onder meer te kijken naar het verbeteren van de koopkracht van ouderen. Die staat sterk onder druk, zo bleek uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau.
Spaarvariant
Ondernemers zijn overigens niet verplicht het pensioen in eigen beheer af te kopen. Wiebes introduceert een spaarvariant voor dga's die aan de pensioenregeling willen vasthouden. In een debat in maart bleek al dat een Kamermeerderheid zich waarschijnlijk schaart achter de plannen van Wiebes.
VNO-NCW en MKB-Nederland laten daarnaast weten ook blij te zijn met het kabinetsplan om de eerste schijf van 20% in de vennootschapsbelasting in 2018 te verlengen tot € 250.000 en stapsgewijs tot € 350.000 euro in 2021. Dit leidt volgens de werkgevers tot een structurele lastenverlichting voor mkb-ondernemers, scale-ups en kleine buitenlandse ondernemingen. Nederland maakt zich hierdoor fiscaal wat aantrekkelijker, zeggen zij. Volgens Wiebes maakt dit eveneens het opbouwen van netto-vermogen voor de oude dag in de bv attractiever.

Onze insteek: Een goed plan, veel DGA's leven in de schijnzekerheid van pensioenopbouw waar in de realiteit het pensioenvermogen verstopt zit in de activa van de vennootschap. Veel pensioenen in eigen beheer worden opgebouwd puur voor fiscale redenen en niet waarvoor zij bedoeld zijn. In de praktijk heb ik daar veel ellende van zien komen. Te beginnen met het gegeven dat het pensioenvermogen er vaak niet is of te weinig. Dan volgt of verplichte verloning door de fiscus of het pensioenvermogen wordt uitgedividend met alle vervelende fiscale gevolgen van dien.

No comments:

Post a Comment