June 03, 2016

Executoriale verkoop Villapark Zuurzak Kavel L 1


EXECUTORIALE VERKOOP

Ten overstaan van mr. H.Th.M. Burgers te Curaçao of diens plaatsvervanger of waarnemer zal op donderdag 14 juli 2016 om 14.00 uur om 10.00 uur ten kantore van Burgers & Fung-A-Loi Notarissen aan de Neptunusweg 52 te Curaçao
in het openbaar executoriaal worden verkocht:

het perceel grond, gelegen in het tweede district van Curaçao te "Zuurzak", nader omschreven in meetbrief nummer 352 van 9 mei 2007, groot 869m², met het daarop in aanbouw zijnde woonhuis, plaatselijk bekend als Villapark Zuurzak kavel L 1.

De verkoop geschiedt krachtens vonnissen van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden in één zitting bij opbod en vervolgens bij afslag.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Overige informatie:

Het minimumbod dat verlangd wordt is Naf. 275.000.

Voor een taxatierapport met foto's en voor de veilingvoorwaarden kunt u de onderstaande website bezoeken.

Notaris mr. H.Th.M. Burgers
Burgers & Fung-A-Loi Notarissen
Neptunusweg 52
telefoon: 737-0877

email:mmonk@burgersfungaloi.com
web site:www.burgersfungaloi.com

Hieronder twee foto's van het pand; Eerst de achterkant en dan het uitzicht aan de voorkant
No comments:

Post a Comment