May 13, 2016

Tuchtrechter tikt taxateur fiscus op vingers

Financieele Dagblad 13/5/2016


Krantentitel: ‘Taxateur fiscus veroordeeld’
foto: Klaas Fopma/HH
Voor het eerst heeft een taxateur van de Belastingdienst een tuchtrechtelijkeveroordeling opgelopen. Zij maakte bij de boedelverdeling van de vermoorde vastgoedmagnaat Willem Endstra zoveel fouten dat ze de verdenking op zich laadteen partijdige waardering van een Amsterdams appartementencomplex te hebben gegeven. Haar taxatie bevoordeelt de overheid en gaat ten koste van Endstra'svoormalig zakenpartner Klaas Hummel.
Dit blijkt uit een niet eerder in de publiciteit gekomen vonnis van het TuchtcollegeMakelaardij Nederland. Volgens de tuchtrechter heeft het er de schijn van dat de veroordeelde taxateur 'door haar werkgever is misbruikt'. Die werkgever is deBelastingdienst. 'Het gevoel dringt zich op', aldus de tuchtrechter, 'dat het doel van de taxatie vanaf het begin geen ander was dan een strafvorderlijk doel'.
Strafdossier
De foutieve waardebepaling door de medewerker van de Belastingdienst isterechtgekomen in het strafdossier tegen Hummel. Daardoor lijdt Hummel 'nadeel', aldus de tuchtrechter. Het strafrechtelijk vooronderzoek door hetOpenbaar Ministerie (OM) richt zich op mogelijke malversaties door Hummel bij de verdeling van de erfenis van Endstra.
De misslagen door de taxateur van de fiscus zijn spiegelbeeldig aan de eerder doordeze krant onthulde verdenking van het OM tegen DTZ Zadelhoff en drie van zijn taxateurs. Die zouden met hun waardering van het Twentse Go Planet hebbengefraudeerd om Hummel te plezieren.

No comments:

Post a Comment