October 20, 2015

Kassa registratie systemen

In het formele belastingrecht van Curacao zijn -niet zo lang geleden- bepalingen opgenomen die bepaalde types ondernemers dwingen om door de fiscus goedgekeurde en verzegelde kassa-systemen aan te schaffen. Er zijn maar weinig ondernemingen in Curacao die deze systemen kunnen leveren. En daar begint het eerste probleem. Door te weinig concurrentie zijn deze kassa-systemen peperduur en dat is zeker voor kleine ondernemers enorm vervelend. Dan bestaat de vraag of dit de belastingopbrengsten voor de Curacaose fiscus gaat verhogen. 


Waarschijnlijk niet zo wordt algemeen geconcludeerd. Je kunt natuurlijk verzegelen wat je wilt maar als een frauderende ondernemers kasopbrengsten niet aanslaat op dit kassa-systeem en tevens ontvangen gelden niet in die kassa doet belanden schiet het allemaal niet op. Deze wetgeving moet dan ook op de schop en dat gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren. Tot dat moment stuurt de fiscus echter allerlei leuke jongelui op onze ondernemers af met brandbrieven over het aanschaffen van deze kassa's en/of printers. Als je niet meewerkt -dus zo een onbetaalbare kassa koopt- loop je het risico dat je onderneming wordt gesloten door de fiscus. Een client van ons kantoor kreeg vandaag ook zo een printer nogal dwingend aangeboden. Hij stelde technische vragen aan de jongelui die deze uiteraard niet of half konden beantwoorden. De ondernemer ging toen zelf maar naar het apparaat kijken en moest concluderen dat het minder kon dan het systeem waar hij nu mee werkt. Hij wordt nu gedwongen om voor de fiscus een apparaat aan te schaffen die hem als ondernemer minder informatie geeft dan zijn huidige systeem. Waardoor de fiscus het ondernemen negatief beinvloed. Een aantal andere ondernemers, die deze apparaten mogen leveren lopen inmiddels helemaal binnen. Mijn voorspelling is dat het niet voor hogere belastingopbrengsten gaat zorgdragen en dat straks tevens gaat blijken dat de leveranciers van deze apparaten geen goede after-sales kunnen bieden waardoor een boel ondernemers onnodig op kosten worden gejaagd. Ik ben inmiddels weer aan het studeren op het leerstuk van onrechtmatige wetgeving. Of zal ik ook een handeltje in kassa-systemen gaan opzetten?

No comments:

Post a Comment