July 28, 2015

Verblijfsvergunning voor kapitaalkrachtige investeerders


Curacao als echt Caribisch eiland ziet veel immigratie en emigratie. In kleine gemeenschappen is aanvulling vanuit buitenaf altijd van belang. Nieuwe ideeen en investeringen brengen ons verder. De Curacaose regering vindt dat en heeft een regeling bedacht om nieuwe investeerders aan te trekken. De formele naam van deze regeling is “Richtlijnen Investors permit 2014”. Even daargelaten het wat willekeurige gebruik van hoofdletters en talen in de naam van deze beschikking is het toch aardig om er aandacht aan te besteden. In de praktijk doet zich namelijk het navolgende onder meer voor. Een echtpaar heeft meerdere vakanties in Curacao doorgebracht en besluit om een tweede huis te kopen. Dat huis wordt vaak en met plezier bezocht. Na verloop van tijd wordt er gepensioneerd en zou men vaker en langer in het tweede huis willen doorbrengen. Dan loopt men echter aan de tegen de verblijfsvergunning. Degenen met een Nederlands paspoort die geen ingezetenen van Curacao zijn mogen er jaarlijks drie maanden doorbrengen met een verlenging van nog een keer drie maanden dus zes in totaal. Indien men om moverende redenen langer in Curacao wil doorbrengen kan dat derhalve en onze immigratie let goed op of men geen termijnen overschrijdt. Indien men echter ANG 500.000 investeert (of geinvesteerd heeft) –bedrijfsmatig of in een onroerende zaak- kan men onafgebroken dire jaar blijven. Investeert men ANG 750.000 dan kan men 5 jaren verblijven zonder  van straat geplukt te worden en als vreemdeling het land uitgezet te worden. Ook het gezin van de investeerder profiteert mee. Voor meerderjarige kinderen enkel indien ze onder de 27 jaar zijn en in Curacao een opleiding vormen. Bij een investering van 1,5 miljoen ANG wordt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgege ven. Ik merk daarbij op dat bij het schrijven van dit artikel een Euro ongeveer 2 ANG waard is. De ANG is gekoppeld aan de dollar tegen een gemiddeld koers van ANG 1,78. Iemand die al heeft geinvesteerd doet er derhalve goed aan om zijn verblijfsvergunning te wijzigen op basis van het bovenstaande.


Fiscaal zegt dat overigens niet uiteraard. Fiscale woonplaats wordt op een andere wijze getoetst waardoor men klimaatvriendelijk in Curacao kan wonen en wellicht fiscaalvriendelijk elders.
Uiteraard geldt dat een zakelijke investering maar ook het bezit van een onroerende zaak tot belastingplicht kan leiden maar dat zal wellicht als buitenlands belastingplichtige zijn.

Aan welke eisen moet worden voldaan:

1                     De investeerder moet over voldoende middelen beschikken om in zijn onderhoud te kunnen voorzien;
2                     De investeerder moet beschikken over een particuliere ziektekostenverzekering die een opname in een ziekenhuis op Curacao dekt;
3                     Een verklaring van goed gedrag dient te worden overlegd.
In beginsel mag men niet werken tenzij in het eigen bedrijf danwel in een functie die lokaal niet vervuld kan worden.

Heel aardig is dat de Regeling bepaalt dat de aanvraag binnnen twee weken afgehandeld moet worden.
Einde verblijfsvergunning kan zich voordoen indien de investeerder niet langer aan de eisen voldoet.
Alle gebruikelijkel leges en een borg zijn wel van toepassing op de aanvraag.

De regeling is ingegaan op 1 oktober 2014. Verschillende investeerders, aangespoord door de in verblijfsvergunningen gespecialeerde bureaus, hebben al met succes een beroep op de regeling gedaan.

No comments:

Post a Comment