July 29, 2015

Tweede instantie in de Caribische belastingrechtspraak


De BES-eilanden hebben het, Aruba heeft het enkel Curacao St Maarten moeten het nog krijgen. Appelmogelijkheid in het belastingrecht. De Nederlandse Antillen kennen belastingrechtspraak sinds 1941. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging het bouwen aan de rechtstaat in de West blijkbaar gewoon door. Net als in Nederland kende men geen appelinstantie waardoor -in ieder geval in de West- de belastingrechter niet getoetst kon worden aan een hogere rechter. Dat is niet alleen vervelend; het is in strijd met mensenrechten met name als een boete deel uitmaakt van het geschil. Een boete is namelijk een straf in de zin van artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en die vereist betere rechtsbescherming dan een enkel forum. Nederland is 10 jaar geleden in de pas gaan lopen en dat heeft klaarblijkelijk -ik was al lang in Curacao- een enorme invloed gehad op de wijze van procederen. Onder procederen versta ik wat er gebeurt vanaf het moment dat men de beslissing neemt om in bezwaar te komen tegen een opgelegde belastingaanslag. In de West wilde men er ook wel aan maar men was een beetje huiverig. Immers, dat kost geld. Een aantal jaren terug wilde men dan ook enkel een beroepsinstantie invoeren voor het geval er boete opgelegd was. Dat gaat natuurlijk niet omdat een boete veelal een percentage van de belasting is. Over het gegeven dat dat altijd een eerlijke manier van bestraffen is wil ik het later nog wel een keer hebben overigens.


clerk5 300x200


Ik ben gelukkig bijgepraat over de consequenties van de aankomende nieuwe praktijk in het fiscale procesrecht. Het zal invloed hebben. Waar onze huidige Raad van Beroep in Belastingzaken vaak luchtigjes heenstapte over door de fiscus vertrapte rechtsbescherming is nu de verwachting dat de enkele dreiging van appel al tot zorgvuldigere rechtspraak in eerste aanleg zal gaan leiden. De huidige rechters komen invliegen. De idee is nu dat het Gerecht in Eerste Aanleg voor een constante bezetting van de -laat ik het maar noemen= belastingkamer zorg gaat dragen en dat vervolgens de appelrechters bijvoorbeeld twee a drie keer per jaar zullen invliegen. Procederen voor de Raad van Beroep legt een onevenredig beslag op de fiscus. Bij de constante mogelijkheid tot procederen zal dat beslag groot worden zoniet te groot indien de fiscus haar modus operandi niet wijzigt. Voor de belastingadviseurs zal er ook wel het nodige wijzigen maar die zullen hier flexibel op in kunnen springen.
Wij hebben onze wijze van procederen al tegen het licht gehouden. Wij zullen reeds bij het opstellen van het bezwaarschrift nog sterker benadrukken hoe en in welke mate onze client tekort is gekomen in zijn rechtsbescherming. Tot op heden leverde dat weinig op maar dat gaat veranderen. De verwachting is dat de tweede instantie met ingang van 1 januari 2016 haar intrede zal doen.


No comments:

Post a Comment