March 16, 2015

Stichting Belastingaccountantsbureau geen juridische basis sinds 2010

Sinds het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen volstrekt zich een juridische ramp op Curacao. Er bestaat sedert die tijd een zogenaamde negatieve lijst waarop alle wetgeving voorkomt die door het nieuwe land Curacao niet is overgenomen van het land de Nederlandse Antillen. Vandaar een wildgroei aan reclameborden langs de weg en kunt u bijvoorbeeld niet aangehouden worden omdat u vervuilt. Nu blijkt ook dat de Stichting Belastingaccountantsbureau geen mandaat heeft meer heeft om onderzoeken namens de fiscus te verrichten. Dat is een kwalijke zaak want op zich dienen boekenonderzoeken een goed doel; de burger dient zich aan de wet dus aan de belastingwet te houden. Als ik echter mijn clienten moet verdedigen is dit toch wel een uitmuntend argument om deze ambtenaren vooreerst de deur te wijzen. De overheid is uiteraard de eerste die zich aan de wetgeving dient te houden. De vraag is zelfs wat de rechtsgeldigheid is van de vanaf 10 oktober 2010 verrichte beoekenonderzoeken en zelfs van boekenonderzoeken die voor 10 oktober 2010 zijn begonnen maar daarna zij afgerond. Het is natuurlijk heel vreemd dat onbevoegden zich het recht aanmeten om jouw administratie door te ploegen. Ik ga dit monitoren en houd u op de hoogte.

No comments:

Post a Comment