March 10, 2015

Onduidelijkheid, maar ook blijdschap na vertrek Opstelten en Teeven

reblog van mr.nl

Ongelofelijk dat de Nederlandse overheid een crimineel netto-inkomen doet toevloeien. De overheid heeft meegewerkt aan witwassen of zou Cees H. dit inkomen aangegeven hebben bij het doen van zijn aangifte inkomstenbelasting?


Onduidelijkheid, maar ook blijdschap na vertrek Opstelten en Teeven

Ivo OpsteltenRouwig zijn ze niet, om het plotselinge vertrek van VVD-bewindslieden Opstelten en Teeven, de strafadvocaten. Volgens Jan Vlug “voert blijdschap de boventoon, al is de champagne nog niet open. Nu het liefst nog een nieuw kabinet, want binnen de VVD is het droevig gesteld met de juridische kennis.” Naast blijdschap klinkt onder juristen teleurstelling over het feit dat Opstelten door zijn vertrek zelf geen opheldering meer zal verschaffen aan de Tweede Kamer.
Strafrechtadvocaat Jan Vlug, die in het verleden onder andere Jasper S., de moordenaar van Marianne Vaatstra, bijstond: “Het aantal strafadvocaten dat vandaag op Twitter een positief geluid liet horen over het aftreden van Opstelten en Teeven was echt opvallend. We zijn toe aan verandering. Terwijl Teeven helemaal geen slechte jurist is. Het jammere is alleen dat hij in de loop der jaren van een jurist steeds meer is veranderd in een politicus.”
Maandagavond maakten minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie hun aftreden bekend. De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag met premier Rutte over de politieke situatie die daardoor is ontstaan. Ook moet Rutte opheldering geven over de schikking die het Openbaar Ministerie zo’n vijftien jaar geleden sloot met drugscrimineel Cees H., beter bekend als de ‘Teevendeal’. Het is deze deal, die vijftien jaar na dato tot het aftreden van Opstelten en Teeven heeft geleid.
De Tweede Kamer stelde vorige week vragen over de schikking met Cees H., nadatNieuwsuur had gemeld dat de drugsbaron ruim 4,7 miljoen gulden had overgehouden aan de afspraak met het OM en niet 1,25 miljoen gulden, zoals Opstelten in maart 2014 nog beweerde in de Tweede Kamer. Nadat gisteren bleek dat er toch een ‘bonnetje’ was waaruit het bedrag van 4,7 miljoen gulden bleek, zagen Opstelten en Teeven zich genoodzaakt af te treden.
Oud-advocaat Piet Doedens riep al in april 2014 in de Volkskrant over de zaak van zijn ex-cliënt Cees H. dat Opstelten “maar wat foezelde”. Doedens gaf aan het overschrijvingsbewijs voor zijn neus te hebben waaruit bleek dat het OM op 10 september 2001 bijna vijf miljoen gulden had overgemaakt naar de derdengeldenrekening van zijn kantoor, welk bedrag Doedens vervolgens zou hebben overgemaakt naar zijn cliënt. Hoe Opstelten zich zo kon vergissen in de hoogte van het schikkingsbedrag was voor Doedens onbegrijpelijk.
Oorspronkelijk stond voor dinsdagmiddag een debat over de bewuste deal met Opstelten zelf gepland. Door op de avond daaraan voorafgaand af te treden is het nu Rutte die opheldering moet verschaffen. Jan Crijns, hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Leiden: “Of het vroege moment van aftreden iets is dat we Opstelten moeten aanrekenen durf ik niet te zeggen. Jammer vind ik het wel. Er is zo veel onduidelijkheid over de feiten in deze zaak. Heeft Cees H. bijvoorbeeld informatie over anderen verstrekt? Als dat zo is, dan betreft het hier geen zogenaamde ontnemingsschikking, maar dan gaat het om een regeling die wij nu de kroongetuigeregeling noemen.” De kroongetuigeregeling bestaat sinds 2006. “Omdat dergelijke regelingen in een processtuk terechtkomen zijn deze tegenwoordig per definitie openbaar.”
Een andere grote onduidelijkheid is waarom de bewuste deal destijds geheel buiten de fiscus om is gesloten. Crijns: “Waarom zou het ene overheidsorgaan het andere benadelen? Daar moeten dan wel heel goede argumenten voor zijn. Het is jammer dat deze vraag nu misschien onbeantwoord blijft.” Volgens Vlug is het zeer uitzonderlijk dat een deal wordt geheimgehouden voor de fiscus. Ook wordt tegenwoordig in een strafdossier niets meer teruggegeven als er de geur van wederrechtelijk voordeel aan zit.
Vlug benadrukt dat schikkingen in het strafrecht aan de orde van de dag zijn en dat er in het verleden ook wel vaker deals gesloten zijn waarbij het geldelijk belang zo groot was als in deze zaak, “maar dat het hier om een drugsgerelateerde zaak gaat, dat is toch wel uitzonderlijk.”

No comments:

Post a Comment