February 07, 2020

De weg kwijt in de AVBZ

Vandaag bereikte ons een uitspraak over de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten. Het lijkt er een beetje op dat de rechter in de war was met betrekking tot de gebezigde afkortingen en de gemachtigde het recht niet goed voor ogen had.

De afkorting voor deze premie is AVBZ. De rechter noemt het aantal keren ABVZ en verwisselt dus de letters "V" en "B". Ook de Belastingregeling Nederland Curacao (ik kort die af als "BNC" wordt verhaspeld. De rechter in kwestie noet het BRCN en plaatst daarmee Curacao voor Nederland in de afkorting. Als inwoner van Curacao vind ik dat natuurlijk prima maar het is niet correct. Dit op het gevaar af dat u mij nu een ongelofelijke pietlut vindt. The devil is in the details.


Dan de gemachtigde. Die zegt zoiets van kijk eens even, mijn client ontvangt pensioen en AOW uit Nederland en in de eerste schijf van de Nederlandse loonbelasting zitten premies verstopt  en door in Curacao AVBZ te heffen wordt mijn client dubbel belast. De heffing is volgens de BNC toegewezen aan Nederland. En daar vliegt de gemachtigde uit de bocht want de BNC kan men enkel loslaten op belastingen zoals die worden genoemd in artikel 2 BNC.

Kun je dan wel dubbele heffing van premies voorkomen. Jazeker, met enige trots kan ik u vertellen dat wij in 2017 een zaak voor het Hof hebben bepleit over de heffing van Nederlandse AOW over inkomen van een in Curacao wonende DGA (directeur-grootaandeelhouder) van een in Nederland gevestigde vennootschap. Nederland mag heffen; Curacao niet. Voor de AVBZ geldt die regel overigens niet. In dit geval wilde client graag onder de Nederlandse AOW blijven vallen. Begrijp ik wel want dat levert uiteindelijk meer op dan onze AOV.

En indien u meent al een premie te betalen die vergelijkbaar is met de Curacaose AVBZ is een vrijstelling van heffing van AVBZ mogelijk maar dat gaat op verzoek.

Muller & Associates
Curacao
Schouwburgweg 3
Curacao, Dutch Caribbean

Tel:     +599 9 737 49 16

No comments:

Post a Comment