July 23, 2019

Onroerendezaaksbelasting 2015

Deed vanochtend de brievenbus open en trof een enorme stapel enveloppen aan van het Ministerie van Financien. De meeste enveloppen bevatten aanslagen onroerendezaaksbelasting (ik weet ook niet waarom het 1 woord is) voor het jaar 2015.

Ik begrijp wel waarom. Ons landje heeft centjes nodig en bezitter van onroerende zaken zijn uiteraard een makkelijk doelwit.

Maar?!

Ons kantoor heeft de nodige bezwaarschriften de deur uit doen gaan ten aanzien van de hoogte van aanslagen over 2014.

Hoe zat het nog maar weer. De onroerendezaaksbelasting is ter vervanging van de grondbelasting met ingang van 2014 in werking getreden. De waarde wordt telkens in het eerste jaar van een vijfjarig tijdvak vastgesteld. Dus de huidige waarde geldt voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Als eerste bedacht de Inspectie iets creatiefs. In de haast werden voorlopige aanslagen onroerendezaaksbelasting opgelegd. Dat mocht niet van de rechter die vorig jaar augustus de belastingdienst terugfloot. Waarom mocht dat niet van onze belastingrechter. Omdat in onze formele belastingwetgeving een bepaling is opgenomen die maakt dat voorlopige aanslagen alleen kunnen worden opgelegd voor tijdvakbelastingen. Dus belastingen die een periode beslaan zoals de inkomstenbelasting (heeft altijd betrekking op een jaar of een deel daarvan).  De onroerendezaaksbelasting is een zogenaamde tijdstipbelasting wat inhoudt dat het belaste moment van meting niet gedurende een periode ontstaat maar op een vast moment. Voor de onroerendezaaksbelasting is dat 1 januari aan het begin van een vijfjarig tijdvak. Alleen tegen die waardebepaling kan in beginsel in bezwaar worden gekomen. Dat hebben velen gedaan. Veel belastingadviseurs, veel particulieren en waarschijnlijk ook veel ondernemers. Tegen de latere jaren -dus in het voorliggende tijdvak de jaren 2015 tot en met 2018 kan niet in bezwaar worden gekomen.

Bij mijn weten is geen van de bezwaarschriften over 2014 door de belastingdienst in behandeling genomen.

En daar gaat hem straks de schoen wringen, lieven mensen. Want deze aanslagen zijn nu opgelegd en de ontvanger gaat innen. Ik voorspel u dat de ontvanger er geen boodschap aan heeft dat over 2014 een bezwaar loopt. Dat wordt dus weer een hoop gecommuniceer met de ontvanger over aanslagen waarover nog een bezwaarprocedure loopt. Ik beloof u dat wij dat zo efficient en daarmee zo goedkoop mogelijk voor u zullen oppakken.

U weet ons te vinden!

No comments:

Post a Comment