October 11, 2016

When the going gets tough...................

the tough get going.En wanneer ontstaat die situatie. Nou bijvoorbeeld wanneer aan u of uw bedrijf aanslagen worden opgelegd waar u het totaal niet mee eens bent. U gaat in bezwaar maar het bezwaar wordt met een nietszeggend briefje afgewezen. Dan komt het er op aan. Dan moeten we naar de rechter. Ons kantoor is de enige in Curacao en op Bonaire die dat door jarenlange ervaring goed kan, erg goed kan, voor een vantevoren afgesproken honorarium. Moet er geprocedeerd worden voor de belastingrechter bel ons op 7374916 of email peter.muller@mullertax.com.

No comments:

Post a Comment