October 04, 2016

URGENTE MEDEDELING VOOR TRUSTKANTOREN

De aangiften winstbelasting voor het belastingjaar 2015 die nog vallen onder de artikelen 14, 14a en 8a en 8b Landsverordening op de winstbelasting 140 (zoals deze luidde op 31 december 1999) dienen nu uiterlijk 7 oktober bij de belastingdienst te zijn ingediend.

No comments:

Post a Comment