September 18, 2016

Zit je vrijdagmiddag op kantoor...............

Komt de bode van de Curacaosche Courant twee grote -hele grote- enveloppen brengen. De Curacaosche Courant wordt niet bezorgd zoals een gewone krant maar komt ongeveer een keer per kwartaal langs met alle afleveringen uit het verleden. Vaak met belangrijke medededelingen want het is ook een officieel berichtenorgaan.

Wellicht nog belangrijker is dat de publicatiebladen van de overheid meekomen. Deze publicatiebladen bevatten onze nieuwe wetgeving en aanschrijvingen van de overheid. Ook wetswijzigingen worden opgenomen in de publicatiebladen.

Tussen de publicatiebladen welke wij afgelopen vrijdag ontvingen troffen wij ongeveer 80 pagina's aan aan fiscale wetswijzigingen. Een deel reparatiewetgeving, een deel met betrekking tot de wetgeving met betrekking tot de verschrikkelijke fiscale kassaregistratie en ga maar door.

Voor fiscalisten levert dit uiteraard weer inkomen op. Fiscale posities van clienten dienen tegen het licht te worden gehouden en wellicht te worden aangepast. Klinkt als een goed verdienmodel. Toch ben ik tegen dit soort operaties. Onze fiscale wetgeving is van hoog niveau; vaak van te hoog niveau gelet op het niveau van onze samenleving. Het bevat teveel mechanismen waar de overheid teveel controle vooraf heeft maar niet over de mankracht beschikt om handen en voeten te geven aan deze controlemogelijkheid.

Kortom, het is allemaal te ingewikkeld, sluit niet aan op onze samenleving, levert teveel kosten op voor burgers en ondernemers en een visie ontbreekt ook.

Wat mij betreft moet het allemaal anders. Dat onze op het buitenland gerichte wetgeving complex is levert weinig schade op. Maar voor onze lokale economie ontbreekt aansluiting met de realiteiten van onze samenleving.

De overheid zou er goed aan doen om de wetgeving te vereenvoudigen en zich meer richten op heffing op invoer van producten dan op het initieren van complexe lokale wetgeving. In die zin blijft het ondermeer enorm spijtig dat jaren geleden de prima functionerende algemene bestedingsbelasting werd vervangen door de huidige omzetbelasting,

Zoals de Engelstaligen zeggen: There is an elephant in the room. Laten wij deze olifant bespreekbaar maken.

No comments:

Post a Comment