September 03, 2016

Procederen in het belastingrecht; wat is dat nou eigenlijk?

Procederen neemt steeds meer plaats in in onze praktijk. Maar wat is dat nou eigenlijk en hoe gaat dat?

Het begint met een belastingaanslag waar u het niet mee eens bent. De fiscus heeft de neiging om vaak af te wijken van ingediende aangiften. Met name bij de inkomstenbelasting is dat schering en inslag. Maar kan uw bedrijf bijvoorbeeld een boekenonderzoek van de Stichting Belastingaccountantsbureau hebben gehad. De fiscus volgt in bijna honderd procent van de gevallen het door dit bureau opgeleverde rapport, dat eigenlijk niet meer dan een advies aan de fiscus is. Ook dan komen er aanslagen en gaan we procederen. Dat procederen begint door binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag in bezwaar te gaan bij de fiscus. Het is van belang dat het voor de fiscus herkenbaar is als een bezwaar. De eenvoudigste manier om dat te doen is omdat te melden met woorden als: "Wij komen in bezwaar tegen de aan ons opgelegde aanslag" en dan moet je aangeven welke aanslag het is, van welk jaar en met welk aanslagnummer.

De fiscus heeft absoluut gevoel voor humor want meestal volgt dan een afwijzende beschikking met een tekst als "De door u aangebrachte argumenten geven geen aanleiding om aan uw bezwaar tegemoet te komen. Uiteraard had u verzocht om te worden gehoord indien de fiscus zou overwegen om niet op uw bezwaar in te gaan. Ik ben 21 jaar belastingadviseur in Curacao en welgeteld een keer gehoord door een medewerker van de belastingdienst. Dus reken er niet op dat dat gebeurt. Op dat niet horen staat helaas geen sanctie voor de fiscus.

Goed dan gaan we een stapje verder en we richten ons tot de belastingrechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Wat we gaan indienen heet een beroepschrift. Dat beroepschrift moet aan een aantal eisen voldoen. Ondermeer moet duidelijk zijn tegen welke beschikking u in beroep gaat. Ik doe die meestal als eerste productie bij het beroepschrift. U moet goed beargumenteren waarom u het niet eens bent met de fiscus en duidelijk aangeven hoeveel u belasting u wel meent te moeten betalen of terugkrijgen. U zult vervolgens uitgenodigd worden door de griffie om voor de rechter te verschijnen. Als het goed is heeft u vantevoren een verweerschrift van de inspecteur ontvangen.
U gaat iets eerder dan het tijdstip het gerechtsgebouw op een hardhouten bankje plaatsnemen waarna u -reken op enige vertraging- naar binnen wordt geroepen door de griffier. Bij binnenkomst ziet u dan dan twee rechter (een is momenteel in opleiding) en de griffier die u net heeft binnengeroepen. U zit aan de linkerkant en de Inspecteur aan de rechterkant. De Inspecteur wordt tegelijk met u naar binnengeroepen. De zaak wordt afgeroepen en u krijgt het woord. Het is overigens niet onverstandig door voorbereid te komen. Dat doet u door een pleitnota op te  stellen. Neem flink wat kopieen mee. U geeft de eerste kopie aan de rechter, de tweede aan de rechter in opleiding en derde aan de griffier. Dat hoeft op zich niet maar u doet de griffier daar wel een plezier mee. De vierde geeft u aan de Inspecteur. Dan kunt of dat verhaal oplezen of gebruiken als geheugensteun om uw verhaal te doen. Belangrijk is ook dat u onderaan de pleitnota schrijft dat de pleinota deel uitmaakt van de gedingstukken en u moet de pleinota ondertekenen. Als u het woord heeft gehad stelt de rechter u wellicht een aantal vragen en dan krijgt de inspecteur het woord. In mijn ervaring stelt de inspecteur geen pleitnota op maar herhaalt veelal de inhoud van haar verweerschrift. Ik schrijf haar omdat statistisch de kans erg groot is dat de inspecteur een dame is. Dan volgen wellicht nog wat vragen over een weer; het is allemaal een stuk informeler dan in het civiele proces en dan wordt u vriendelijk verzocht om de zaal te verlaten. De rechter doet dan uitspraak. Wij ontvangen die per email tegenwoordig en na ontvangst bellen we de client dat we gewonnen hebben.

Helaas niet altijd. Onlangs verloren wij een zaak en wij zijn er van overtuigd dat dat onterecht is. Het betreft een kwestie waar Nederland een rol in speelt en ook de Nederlandse adviseur is van mening dat wij hadden moeten winnen. Dus wij zijn in hoger beroep gegaan bij het Hof. In mijn ervaring in andere juridische kwesties is het Hof nogal wat formeler in zijn benadering van rechtzoekenden dus een wat formelere proceshouding is dan op zijn plaats. Bij een Hofzitting zijn er immer drie rechters. De rechter in eerste aanleg deelde mij afgelopen week mee dat die rechters gevonden zijn. Wij schijnen het eerste kantoor op Curacao te zijn dat een fiscale hoger beroepzaak heeft aangespannen dus ook de eerste die in deze tak van sport ervaring gaat opbouwen. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

No comments:

Post a Comment