August 27, 2016

Wat een week..................

Wij kregen afgelopen week een aantal vreemde zaken binnen op kantoor. Eerst een brief van de Stichting Belastingaccountantsbureau dat zij met een beroep op artikel 63 Algemene Landsverordening Landsbelastingen een onderzoek bij een nieuwe client willen doen. Artikel 63 is echter vorig jaar komen te vervallen zodat er een kort maar duidelijk briefje naar de Stichting Belastingaccountantsbureau kon gaan.


Dan werd bij een client een aanslag winstbelasting opgelegd om in een keer 33 jaar teveel afschrijving in te halen. Tot 1996 was onze winstbelasting echter een een aanslagbelasting en dat moet je een nieuw feit hebben als fiscus om dit te kunnen doen. Die was er natuurlijk niet want de afschrijvingen waren allemaal keurig opgenomen in de jaarrekeningen. En voor de periode vanaf 1996 geldt dat men in beginsel 10 jaar terug kan dus ik ben benieuwd hoe onze rechter hier op gaat reageren.

Als derde een client die een boekenonderzoek had ondergaan waarvan het rapport zo slecht was dat ik bij het opstellen van het bezwaarschrift woorden als "volslagen incompetent" en "waanideeen" heb gebruikt om te omschrijven hoe ik hierover denk. Om dit te counteren moesten wij 18 bezwaarschriften bij de inspectie indienen. Ik heb het bezwaarschrift geeindigd met de stelling dat als er niet volledig aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen wij nu al beloven ons tot de rechter te zullen richten.

No comments:

Post a Comment