December 06, 2014

Voorgestelde wetswijzingen in ons belastingrecht

Er zijn door hoge ambtenaren van het Ministerie van Financiƫn en ook door ingehuurde krachten wetsvoorstellen opgesteld die onder embargo aan de Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB) zijn doorgezonden. De VAB heeft deze onder de pet weten te houden maar een of meer andere belangenorganisaties lijken toch gelekt te hebben waardoor deze voorstellen min of meer op straat zijn komen te liggen.
De voorstellen zijn ingrijpen. Onderstaand zullen wij ingaan op een aantal hoogtepunten -of wellicht beter gezegd dieptepunten- met betrekking tot voorstellen in de inkomsten-en- winstbelasting. In eerste instantie wilde ik dat overigens niet doen omdat het einde van het jaar zo dichtbij is dat het mij onwaarschijnlijk leek dat de voorstellen nog tijdig het Curacaose parlement zouden bereiken. Inmiddels lijkt het er echter op dat nog wel gaat gebeuren en dat is het beter dat we allemaal maar een beetje weten wat ons over drie weken (het is 6 december 2014 terwijl ik dit schrijf) te wachten staat.

Als eerste geldt dat de centrale kreten zijn: grondslagverbreding, tariefsverlaging en vereenvoudiging. Niets nieuws onder de zon. Bij grote wijzigingen worden die woorden altijd van stal gehaald door fiscale wetgevers in ons gehele koninkrijk.

Voor bezitters van een eigen woning geldt dat (a) de aftrek van kosten van onderhoud alsmede de premies van brand en risico verzekering afgeschaft zullen worden. Verder geldt (b) dat de totale hypotheekrente zal worden beperkt tot ANG 20.000. Dit zal trapsgewijs worden bereikt door voor 2015 te beperken tot ANG 25.000,--, 2016 tot ANG 22.500,-- en zoals gezegd ANG 20.000,-- in 2017. Een bezitter van een eigen woning wordt derhalve zwaar getroffen in deze voorstellen.

Wel komt er een nieuwe aftrekpost. Degenen onder ons met een studieschuld mogen 10 jaar elk jaar maximaal naast rente ook aflossing in aftrek brengen op hun fiscale inkomen.

Een nogal bevreemdend voorstel betreft de premies BVZ. Die kunnen in de nieuwe voorstellen niet langer worden afgetrokken.

Voor de directeur-grootaandeelhouder komt er een zogenaamde gebruikelijk loon regeling. Deze houdt in dat indien men 5% of meer van de aandelen in een vennootschap houdt men geacht wordt minimaal een loon te genieten van ANG 50.000,--. De BES wetgeving kent overigens -net als de Nederlandse- een gebruikelijk loonregeling. In Nederland ligt het bedrag beduidend hoger en in de BES beduidend lager. In de krant las ik dat een collega schreef dat het een DGA uiteraard is toegestaan dat om geen salaris op te nemen. Ik denk dat in zijn algemeenheid gesproken dat een onjuiste constaterering is. Immers, niemand werkt gratis en de relatie tussen een DGA en "zijn" vennootschap moet zakelijk worden getoetst. Ik waarschuw hier al jaren voor maar zie nog immer dat men een minimale belastingdruk tracht te bereiken door te structureren met een onbelaste BV en dan enkel winstbelasting te betalen in de werkmaatschappij en verder uit te dividenden een effectief enorm laag tarief. Dat daar paal en perk aan gesteld wordt acht ik goed. Ik stel wel mijn vraagtekens bij de hoogte van het gebruikelijk loon. Niemand hoeft uiteraard meer belasting te betalen dat de wet eist maar bij het structureren dienen de adviseurs wel binnen in de jurisprudentie uitgezette marges te blijven.

De investeringsaftrek wordt beperkt. Onder de huidige wetgeving kan men in twee opvolgende jaren 8 procent aftrek claimen op een investering (12 procent voor onroerende zaken). In de voorstellen wordt dit beperkt tot eenmaal 10 procent.

Verder wordt voorgesteld om representatiekosten niet langer in aftrek toe te laten. Dit zal ten detrimente van veel restaurants zijn die immers min of meer worden gedragen door het bedrijfsleven zo is de verwachting.Ik zal dit blog in de loop van de komende weken aanvullen dus blijf dit lezen! Indien blijkt dat de wetsvoorstellen onverhoopt ongewijzigd worden ingevoerd zal ik op meer detailniveau ingaan op deze wijzigingen.
No comments:

Post a Comment