February 26, 2014

Fiscus mag na verjaring dwanginvordering onverhaalbare belastingschulden innen bij belastingadviseur


24-02-2014 15:03  VN Vandaag
De civiele kamer van de Hoge Raad heeft op 21 februari geoordeeld dat de ontvanger van de Belastingdienst langs privaatrechtelijke weg via een...
De civiele kamer van de Hoge Raad heeft op 21 februari geoordeeld dat de ontvanger van de Belastingdienst langs privaatrechtelijke weg via een vordering tot schadevergoeding onbetaald gebleven belasting kan verhalen op een belastingadviseur, dit nadat het recht op dwanginvordering van de belastingschulden is verjaard.
De belastingadviseur is strafrechtelijk veroordeeld in verband met zijn betrokkenheid bij transacties waarin kasgelden van vennootschappen zijn overgeboekt naar buitenlandse bankrekeningen. Daarbij is door die vennootschappen verschuldigde vennootschapsbelasting onbetaald gebleven. De ontvanger vordert in een civiele procedure (hoofdelijke) betaling door onder meer de belastingadviseur van een deel van deze onbetaald gebleven belasting, en wel als schadevergoeding.
De civiele kamer van de Hoge Raad oordeelt dat de ontvanger langs privaatrechtelijke weg via een vordering tot schadevergoeding onbetaald gebleven belasting kan verhalen op een belastingadviseur, dit nadat het recht op dwanginvordering van de belastingschulden is verjaard. Het open systeem van art. 3 lid 2 (oud) IW 1990 staat toe dat de ontvanger schadevergoeding vordert van een derde (zoals de belastingadviseur) die onrechtmatig de invordering van belastingschulden heeft verhinderd. Ook onder het huidige art. 4:124 Awb is dit mogelijk, zo merkt de Hoge Raad nog op. De ontvanger is bij zijn vordering enkel gebonden aan de verjaringsregels van het Burgerlijk Wetboek. De Leidraad Invordering 1990 en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur staan aan het voorgaande niet in de weg.

No comments:

Post a Comment