January 14, 2014

Nieuw in 2014/reblog van Taxence

Btw 2014: Bitcoin, e-commerce en kortingskaart

Taxence Outlook 2014

dinsdag 14 januari 2014 Redmar Wolf 497x gelezen
Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2014 op fiscaal gebied zal brengen. In deze previews besteden we aandacht aan de wijzigingen die per 1 januari zijn doorgevoerd, maar kijken we ook naar eventuele toekomstige veranderingen. Redmar Wolf kijkt vooruit naar wat 2014 op btw gebied zal brengen. Hij is Senior Counsel bij Baker & McKenzie Amsterdam en bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het jaar 2014 is het eerste jaar zonder interne levering, een btw-rariteit waar met name vrijgestelde ondernemers mee te maken hadden bij het realiseren van vastgoed. Bij 'zelf bouwen' volgde voor dergelijke ondernemers een btw-heffing over de totale voortbrengingskosten, dus inclusief een eventuele looncomponent. Met ingang van dit jaar blijft deze heffing (ook wel: integratieheffing) achterwege. Zelf bouwen is hierdoor goedkoper geworden omdat de loonkosten vrij van btw blijven. In ieder geval een stimulans voor nieuwbouw.

Bitcoins

Als ik mij niet vergis, wordt 2014 het jaar van de Bitcoin en vergelijkbare digitale ruilmiddelen. Wat begon als digitale rariteit, heeft inmiddels wereldwijd de nodige omvang verkregen. De sterk fluctuerende wisselkoersen blijven een probleem, maar als betaalmiddel bieden deze instrumenten ontegenzeggelijk voordelen. Bovendien is het gebruik inmiddels 'hip' geworden; gewoon geld is zo 2013…

De btw-aspecten van Bitcoins zijn echter nog niet geheel uitgekristalliseerd. Zo is het de vraag of het omwisselen van Bitcoins voor regulier geld onderworpen is aan btw. Verder kan men zich afvragen waarover btw is verschuldigd als met Bitcoins is betaald. Deze btw-vragen zullen de komende periode op de internationale btw-agenda verschijnen. Een punt van zorg voor de (fiscale) autoriteiten is verder dat het verhandelen en aanhouden van Bitcoins zich moeilijk laat controleren, maar misschien is dat ook wel een reden voor de toenemende populariteit.

E-commerce

Het jaar 2014 is verder een overgangsjaar naar een nieuw btw-regime voor e-commerce. Per 2015 zijn e-commercediensten altijd belast in het land van de particuliere afnemer. Onder het huidige stelsel is een EU-aanbieder enkel btw verschuldigd in eigen land, onder het nieuwe stelsel moeten EU-aanbieders in elk afnemer-land btw betalen. Het goede nieuws is wel dat deze betalingen via de 'eigen' belastingdienst kunnen lopen (one-stop-shop).

Arresten Hof van Justitie van de Europese Unie

Ten slotte. In 2014 wacht ons een aantal interessante arresten van het HvJ. Ik noem in dit verband de vraag naar reikwijdte van het begrip 'beheer' (vraag van de Hoge Raad van 1 november 2013, zaak C-595/13), de vraag of een kortingskaart een waardepapier of een handelspapier is (Granton, zaak C-461/12) en de vraag naar de reikwijdte van het Sopropé/verdedigingsbeginsel (Datema, zaak C-130/13, Unitrading, zaak C-437/13). Ook zal het HvJ de vraag beantwoorden of een ongeschreven beginsel van EU recht de rechten van een belastingplichtige onder de nationale wet kan doen vervallen (Italmoda, zaak C 131/13). Al met al ligt een spannend btw-jaar in het verschiet.

Eerder in deze serie verschenen

No comments:

Post a Comment