September 28, 2023

DETOURNEMENT DE POUVOIR II

Voor de lezers van de eerste blog nu het verontrustende vervolg. Ik heb bij de dame die het boekenonderzoek wilde entameren bij onze client verzocht om de opdrachtbrief van de Inspecteur te overleggen. Zij had namelijk gemeld dat zij in opdracht van de Inspecteur der belastingen een onderzoek ging instellen.

Vervolgens komen er excuses. Het was niet de Inspecteur die de opdracht had verstrekt maar de Directie van de belastingdienst. Vervolgd wordt met de opmerking dat beide opdrachtbrieven interne documenten zijn en wij die dus niet ter inzage krijgen.

Van de zijde van de overheid wordt verkeerde informatie opgeleverd. Ik heb de dame geschreven dat indien een belastingplichtige valse informatie oplevert hij de kans loopt om het strafrecht ingetrokken te worden. Op valsheid in geschrifte staat naar ik meen een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.

Ik vind het allemaal heel bijzonder maar ben nu enorm wantrouwend en ook dat heb ik de betreffende medewerkster gemeld.

No comments:

Post a Comment