March 02, 2016

Eerste fiscale procedures onder het nieuwe regime achter de rug

Vorige week geprocedeerd voor de fiscale rechter. Toch even wennen dat er maar 1 rechter zit. En dat gaf ook meteen een probleem want in de overgangsregeling is opgenomen dat alle voor 2016 opgebrachte zaken voor een meervoudige kamer afgedaan moeten worden. Waarmee de juridische status van een en ander met deze ene rechter meteen werd ondergraven. Men heeft dit ondervangen door niet op te roepen maar te verzoeken te verschijnen voor het verstrekken van enige inlichtingen. Enfin, vorige week donderdag en vrijdag was het dan zover. Inhoudelijk een interessante zaak over het -volgens ons- niet verschuldigd zijn van premies avbz. Dit omdat het inkomen uit Nederland betrof waarover in Nederland al awbz over was geheven. De belastingdienst had echter gezamenlijk het standpunt ingenomen dat dit niet gold voor avbz. Dat het inkomen was onderworpen aan Nederlandse belastingheffing stond verder buiten kijf omdat het inkomen betrof van een bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap. Ben benieuwd naar het oordeel van onze nieuwe belastingrechter. Een ding is niet veranderd; de sfeer tijdens de zitting is nog steeds enorm gemoedelijk.

No comments:

Post a Comment