August 10, 2014

Magnus ll

Na kort beraad besloot de rechter -die overigens over een goede  radiostem beschikt- om de radiouitzending voor te zetten maar op bepaalde momenten even kort de regiekamer te verzoeken het uitzenden kort te staken.
Uit de krant blijkt dat officier van Justitie - mr. Rip- er van overtuigd te kunnen bewijzen dat de heer Robbie dos S.- en oud-minister van financien George (of Jorge, ik weet het niet) J. - de intellectuele daders zijn van dit misdrijf. Het onderzoek daaromtrent is Maximus gedoopt. Rip onderscheidt drie groepen van daders cq medeplichtigen; 1 opdrachtgevers, 2 betalers en 3 uitvoerders.
We zullen zien en houden u op de hoogte.

No comments:

Post a Comment