December 31, 2020

Een boekenonderzoek en de gevolgen voor uw compensabele verliezen

 Bij ons diende zich de navolgende casus aan. Een vennootschap heeft jaren geleden een boekenonderzoek mogen ondergaan. 

Dat leidde niet tot belastingheffing voor de winstbelasting omdat de vennootschap nog over voldoende compensabele verliezen beschikte. 

Wel was de onderzoekende ambtenaar de mening toegedaan dat de compensabele verliezen nu fors verminderd zouden moeten worden.
Zijn bevindingen legde hij vast in een rapport dat opgevat dient te worden als een advies aan de belastinginspecteur. Nu doet zich -als sinds 1996- Curacao de situatie voor dat de winstbelasting een zogenaamde aangiftebelasting is. 

Dat betekent dat net als bij bijvoorbeeld de loonbelasting en omzetbelasting de belasting betaald dient te worden gelijktijdig met het doen van de aangifte. De betreffende vennootschap had niets betaald; er waren immers verliezen geleden.

Verder gold dat de vennootschap en haar ijverige belastingadviseur het niet eens waren met de bevindingen zoals vastgelegd in het rapport. Wij hebben dus de oorspronkelijke verliezen aangehouden.

In een situatie waarbij naar aanleiding van een boekenonderzoek meer belasting verschuldigd zou zijn in de visie van de inspecteur legt deze een zogenaamde naheffingsaanslag op. In ons geval niet want er wordt geen belasting extra verschuldigd. Maar formeel wordt ook niets gedaan aan het gegeven dat de fiscus vindt dat de compensabele verliezen voor te hoge bedragen zijn opgevoerd. Logisch zou zijn om een negatieve aanslag winstbelasting op te leggen maar voor een lager verlies dan door een belastingplichtige opgevoerd. Naheffen mag in beginsel na vijf jaar na het jaar waarin de belastingschuld is ontstaan en tien jaar bij kwader trouw.

In dit geval is de belastingplichtige niet te kwader trouw. Hij is het niet eens met de inhoud van het rapport naar aanleiding van het boekenonderzoek en de inspecteur ziet nu de mogelijkheden tot naheffing verdampen omdat geen actie genomen wordt in de zin dat geen negatieve aanslag wordt opgelegd. Dat is voor iedereen jammer wellicht want een belastingplichtige blijft in onzekerheid verkeren totdat verjaring is ingetreden en de fiscus mist wellicht opbrengsten. Indien negatieve aanslagen winstbelasting opgelegd zouden worden kan maar daartegen in bezwaar komen en zo duidelijkheid creeren. De achterligger van de vennootschap waar wij voor optraden is bepaald niet zenuwzwak dus hij vindt het allemaal prima.

In ieder gevalt dient u te beseffen dat een rapport van een boekenderzoeker (in dienst van Stichting Belastingaccountantsbureau) enkel een advies aan de inspecteur bevat en niet meer dan dat en dat wanneer enkel compensabele verliezen worden aangetast het kan lonen om stil te blijven zitten.

Wij wensen u een voorspoedig en covid-vrij 2021.

December 19, 2020

Un kumbersashon hopi stranjo

 Sra Y,

 M'a splika tog ku no tin vergunning di DC ahinda pa razon MEO mester traha e vergunning. No ta mi falta nos no tin'e awor aki. I tokante e cribnummer m'a splika ku e kompania no ta bai kai bou di omzetbelasting pa razon tur su trabou ta den eksterior. I sra a skirbi si e kompania no ta bai kai bou di omzetbelasting no ta nesesario pa manda e cribnummer.

 Atentamente.

 

Peter Muller 


 ___________________________________________________________________________

 

Apresiabel kliente,
Referente bo petishon pa un permit pa vestigingsvergunning  risibi dia 15
december 2020 nos ta informabo ku esaki no ta kompleto.
Nos ta prosesá solamente petishonnan ku ta kompleto.

E petishon falta e sigiente dokumento(nan):

- Bewijs van de Zakelijke CRIB nummer van de Belastingplichtige;
  met uitzondering van degenen die vrijgesteld ziju van do omzetbelasting
conform
  artikel 7 van de Lands verordening Omzet be! asting

- Vergunning (beschikking) van DC Rechts UND Steuerberatungsgesellschaft
B.V.

Na momentu ku esaki ta kompleto por manda tur dokumento di nobo pa
Vergunningenloket.

Spera di a informa sufisiente.

Atentamente,

sra Y
Vergunningenloket

_________________________________________________________________________


Sra Y,

Adhuntu e aandeelhoudersregister i tambe e aanvraag vestigingsvergunning di
e kompania ku ta uniko bestuurder. Nos ta pendiente pa su vergunning. I
pero e kompania lo bai traha pafo so e no ta kai bou e omzetbelasting.
Kiko
ta e basis legal pa pidi mas informashon kompara ku antes?

Atentamente,

Peter Muller

 

_________________________________________________________________________


Bon tardi mr Muller,

Mr no mester komprende mi robes.

Normalmente nos ta pone e karta nan pa bai ku post, i post ta tarda, pesei
mi a tuma e inisiativa di mail mr pa por
pasa tuma e hard copy pa mas lihe.
Petishon onvolledig nos no ta keda tene e dokumento nan.

Risibi adhuntu e karta i e cheklist di tur dokumentu ku falta.

E envelop ku e karta i e dokumentu nan ta na receptie pa por tuma nan.

Atentamente

sra Y
Medewerker Intake

_________________________________________________________________________Apresiabel Sra. Y,

Sra. ta kompronde ta stranjo si.
Mi mester bai serka bosnan pa entrega
formulario i tambe pa tuma un risponde. Ke men dia den futuro ora mi ke
entrega algun serka bosnan mi ta pidi pa bosnan tuma e kos serka mi
ofisina?

I tampoko no ta posibel pa skirbi gewoon kiko ta falta? I di kon sra. no
por traha un pdf di e karta i mandele pami pero sra. ta pidi a mi pa traha
un pdf si?

Atentamente.

Peter Muller

_________________________________________________________________________

 


Bon tardi mr Muller,

Tin kambio nan nobo ku a bin riba e cheklist.
Den e geval aki nos no por mail e karta i dokumentu nan, dor ku mr a trese
e hard copy i nos no ta keda warda dokumentu.
Mester tumanan i ora tin tur dokumentu por manda e petishon via di e mesun
mail aki den PDF Format i nos por traha ariba.

Atentamente

sra Y
Medewerker Intake

_________________________________________________________________________


Apresiabelnan,

Den e tempu ku nos ta biba aki (Covid) no ta posibel ku bosnan por email e
karta pa mi? I tambe, ora m'a entrega e dokumentu e dama na receptie a
bisami tur kos tabata tei.

Danki di antemano pa manda e karta.

Atentamente.

Peter Muller


_________________________________________________________________________Bon dia mr Muller,


Nos a risibi un petishon pa [nomber kompania] B.V., pero e petishon ta
onvolledig.
Mr por pasa awe entre 
08.30 - 12.00 of djaluna entre 08.00 - 15.00 na
receptie i tuma un karta i e dokumentu nan.

Atentamente

sra Y

 

November 03, 2020

Aanrijding en nu? II

 In september schreef ik over een aanrijding welke plaatsvond op 13 december 2019. Ik ben sinds die tijd bezig om een proces-verbaal te bemachtigen van de verkeerspolitie. Maar omdat mijn geduld ook grenzen kent ben ik een zogenaamde artikel 15 Sv procedure begonnen. Dat is als het ware een verzoek aan het Hof om van het openbaar ministerie te eisen om tot vervolging over te gaan. 

Je moet dan wel een belang hebben. Mijn belang is daar in gelegen dat ik dan kosteloos mij kan voegen in die strafrechtelijke procedure om de schade te vorderen van de twee heren die na de aanrijding zich uit de voeten hebben gemaakt.

Dat leidde vorige maand al tot een bizar telefonisch onderhoud. Een officier van justitie belde mij met het plan om mijn contactgegevens aan de twee heren door te geven want dan zouden ze kunnen betalen. 

Dat was efficient volgens de officier. Aangezien ik niet zo een heel goed gevoel bij deze heren heb dacht ik daar anders over en heb de officier expliciet verzocht niet mijn contactgevens door te geven. 

Maar zo herhaalde de officier: "Dat is efficient." Meneer de officier, zo sprak ik "voor mij wordt dit na 10 bezoeken aan de verkeerspolitie nooit meer efficient dus ik kies voor de inefficiente route."

De officier klonk wat wanhopig maar ik ga hier nog zo weinig mogelijk tijd aan besteden.

Gisteravond opeens een nieuwe ontwikkeling. Ik reed naar huis, belt mijn vrouw op dat 2 politie-agenten voor ons huis staan die mij willen spreken en waar ik was. Ik zei dat ik bij Rio Canario in de buurt was. Oh zeiden de agenten, kom dan even naar het bureau dan gaan we daar praten. Nee dus. Heb daar genoeg tijd verloren.

De agenten zijn geduldig op mij blijven wachten. Het gesprek was een monoloog waarin werd gezegd dat hun chef hun had meegedeeld dat er inderdaad geen proces-verbaal was maar wel een politierapport. Die kreeg ik echter niet te zien of die was er niet. Volgens mij is die nooit opgemaakt want de verkeersagent die mijn verhaal had opgenomen stond op dat moment voor mij en hij lijkt mij de enige die zo een document kan opmaken. Toen ik vroeg of ik wat mocht zeggen werd ik na drie woorden onderbroken. Ik verzocht de man mij te laten uitpraten. Toen zei hij dat hij dan in de auto ging zitten. Ik zei "nee ik heb naar u geluisterd nu blijft u staan en gaat u naar mij luisteren." "Nee ik ga in de auto zitten." "Prima maar dan is dit gesprek nu afgelopen" en ik ben naar binnen gegaan. De bedoeling van het bezoek van de twee agenten is voor mij volslagen duister.

October 28, 2020

Uw atypische belastingadviseur

De onvolprezen advocaat/belastingkundige mr. Dick Barmentlo omschreef mij ooit als atypisch terwijl wij gezamenlijk registeraccountants les aan het geven waren. 

https://www.ft-advocaten.nl/medewerkers/dick-barmentlo

Waarom ben ik atypisch volgens Dick?

Ik ben jurist en denk juridisch. Als ik voor een client in bezwaar ga tegen een aanslag en de inspecteur geeft mij geen gelijk dan vervolg ik het juridische pad door te gaan procederen. Daarin schijn ik atypisch te zijn omdat de meeste collega's kiezen voor overlegtrajecten met de fiscus. Ik ben daar altijd doodsbang voor omdat je dan het risico loopt dat je uit bezwaartermijnen gaat lopen.

Nog los van het feit dat je maar een luisterend oor moet kunnen vinden. En dan is de vraag of -zelfs indien men het met je eens is- dat gelijk hebben leidt naar gelijk krijgen. Dus ik kies het liefst voor een beroepschrift richting het Gerecht in Eerste Aanleg dat zich overigens tegenwoordig aan de overkant van de straat bevindt. De foto heb ik dan ook even zelf geschoten. Vroeger zat er een groot accountantskantoor maar die heeft het helaas niet gered.

Indienen van een beroepschrift geschiedt bij voorkeur digitaal en ook dat verhoogt de efficientie.

Nu denkt u natuurlijk en wat kost dat allemaal? Ik kan u verzekeren een stuk minder dan maar achter de fiscus aan gaan lopen. Wij maken vantevoren afspraken over de te maken kosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Het enige dat Dick Barmentlo overigens doet is procederen en hij vindt dat ik groot gelijk heb in het zijn van atypisch.

October 23, 2020

Onroerendezaaksbelasting en wat er mis ging II

 Inmiddels lijkt de tendens dat de Inspecteur iedereen gelijk gaat geven die protesteert tegen de hogere waardevastelling. Althans degenen die in bezwaar gegaan en 9 maanden later in beroep.

                                                (bibliotheek)

Dat is een mooi resultaat voor onze clienten uiteraard maar ik vind het jammer voor hen die hebben geaccepteerd dat er een tweede hogere waardebepaling heeft plaatsgevonden.

Maar zoals een goede vriend mij zo-even mededeelde: het niet inzetten van rechtsmiddelen is ook een keuze en die keuze heeft consequenties.

Enfin, ik hoop nog steeds dat de inspecteur wel de handschoen gaat oppakken.

October 20, 2020

Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft

 In der BRD:

Straftaten, die aus Verbänden (juristische Personen und Personenvereinigungen) heraus begangen werden, können nach geltendem Recht gegenüber dem Verband lediglich mit einer Geldbuße nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) geahndet werden. Eine angemessene Reaktion auf Unternehmenskriminalität ist damit nicht möglich. Die Höchstgrenze des Ahndungsteils der Verbandsgeldbuße von zehn Millionen Euro gilt unabhängig von der Verbandsgröße; sie lässt insbesondere gegenüber finanzkräftigen multinationalen Konzernen keine empfindliche Sanktion zu und benachteiligt damit kleinere und mittelständische Unternehmen. Konkrete und nachvollziehbare Zumessungsregeln für Verbandsgeldbußen fehlen ebenso wie rechtssichere Anreize für Investitionen in Compliance. Das geltende Recht legt die Verfolgung auch schwerster Unternehmenskriminalität zudem allein in das Ermessen der zuständigen Behörden, was zu einer uneinheitlichen und unzureichenden Ahndung geführt hat. Verbandstaten deutscher Unternehmen im Ausland können vielfach nicht verfolgt werden. Das für bloßes Verwaltungsunrecht konzipierte OWiG und sein Verfahrensrecht sind insgesamt keine zeitgemäße Grundlage mehr für die Verfolgung und Ahndung kriminellen Unternehmensverhaltens.

Der Entwurf verfolgt das Ziel, die Sanktionierung von Verbänden, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, auf eine eigenständige gesetzliche Grundlage zu stellen, sie dem Legalitätsprinzip zu unterwerfen und durch ein verbessertes Instrumentarium eine angemessene Ahndung von Verbandstaten zu ermöglichen. Zugleich soll er Compliance-Maßnahmen fördern und Anreize dafür bieten, dass Unternehmen mit internen Untersuchungen dazu beitragen, Straftaten aufzuklären.


Mit dem Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (Artikel 1) wird die Ahndung entsprechender Verbandstaten auf eine neue Grundlage gestellt. Es gilt für Verbände, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, gibt den Verfolgungsbehörden und Gerichten ein ausreichend scharfes und zugleich flexibles Sanktionsinstrumentarium an die Hand und schafft erstmals verbandsspezifische Zumessungskriterien sowie ein Verbandssanktionenregister. Das bisher im Ordnungswidrigkeitenrecht nur rudimentär geregelte Verbandsverfahren wird neu geordnet. Verbandsspezifische Einstellungsvorschriften gewährleisten die in der Praxis erforderliche Verfolgungsflexibilität und erlauben insbesondere die Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen. Auch die Mitwirkung des Verbandes am Verfahren durch Durchführung interner Untersuchungen wird geregelt und mit Sanktionsmilderungen verbunden.

Die Neuregelung kommt der ganz großen Mehrheit der Unternehmen in Deutschland zugute, die sich rechtstreu und lauter verhält. Soweit einzelne Unternehmen dies nicht tun, verschaffen sie sich Vorteile auf Kosten der rechtstreuen Unternehmen sowie deren Inhaber- und Arbeitnehmerschaft. Sie schädigen den Ruf der Wirtschaft insgesamt und schwächen bei Ausbleiben einer angemessenen Reaktion zugleich das Vertrauen in den Rechtsstaat. Dem soll mit der Neuregelung entgegengewirkt werden.


October 15, 2020

Onroerendezaaksbelasting en wat er mis ging

 In 2014 kregen wij de onroerendezaaksbelasting als opvolger van de grondbelasting uit 1908. Naar mijn idee heeft dat niet tot wezenlijke wijzigingen geleid omdat de insteek van 1 waardebepaling die in beginsel geldt voor een vijfjaarsperiode in stand is gebleven.

Om een mijn onbekende reden -wellicht budgettair- heeft de fiscus vervolgens besloten om voorlopige aanslagen onroerendezaaksbelasting op te leggen. Dat werd vorig jaar augustus afgeschoten door een van onze belastingrechters die -terecht- oordeelde dat voorlopige aanslagen alleen kunnen worden opgelegd voor zogenaamde tijdvakbelastingen. De onroerendezaaksbelasting is een tijdstipbelasting omdat de waarde van de betreffende onroerendezaak in beginsel wordt gesteld op die op 1 januari. Ok, geen voorlopige aanslagen dus, die werden allemaal nietig verklaard.

Vervolgens worden definitieve aanslagen opgelegd. Deze definitieve aanslagen werd opgelegd tegen een hogere waarde.

Daar begint mijn pijnpunt. De aanslag over 2014 bevat naar mijn idee -en niet alleen mijn idee zo werd mij ingefluisterd- twee rechtshandelingen. Uiteraard de aanslag maar ook de waardebepaling. De aanslag was nietig maar niet de waardebepaling. De landsverordening in is helder; er wordt eenmaal een waardebepaling gedaan. Nu heeft onze fiscus dat dus tweemaal gedaan. Naar mijn mening is de tweede waardebepaling nietig. En daarover zijn wij aan het procederen. Overigens weer ik dat er nog twee belastingadvieskantoren zijn die deze mening zijn toegedaan.

Maar bij de fiscus werken slimme mensen. Bij de eerste zaak die ik heb gedaan over deze kwestie heeft de inspecteur ons een paar dagen voor de zitting gelijk gegeven en dan ben je -bij gebrek aan een belang- niet ontvankelijk.

Over twee weken zitten wij met betrekking tot deze kwestie weer voor de rechter. Bij een van de zaken is het belang tamelijk groot omdat de fiscus heeft opgeschaald van 1,2 miljoen naar 2 miljoen waarde en dat scheelt over 5 jaar iets meer dan 24 mille. Ben benieuwd of de fiscus deze strijd nu met ons aangaat of weer de handdoek in de ring gooit. Als zij dat doet ontstaat er grote rechtsongelijkheid tussen degenen die in bezwaar zijn gegaan en degenen die dat niet hebben gedaan. Immers alleen de eerstgenoemden krijgen dan een aanslag opgelegd naar de eerste waardebepaling.

Zoals altijd houden wij u op de hoogte.